Вписват ли се паричните запори в трудовата ни книжка? Ако да, то всички кои точно запорни съобщения се вписват там? На тези и други въпроси отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Съгласно закона в България запорното съобщение по вземане за издръжка се вписва в служебната или трудовата книжка на длъжника от лицето, което изплаща възнаграждението. Когато длъжникът премине на работа при друг работодател или в друго учреждение, удръжките от възнаграждението му продължават въз основа на това вписване, дори и да не е получено друго запорно съобщение.

Как да докажем трудовия си стаж от друга държава

В трудовата книжка се вписват само запорните съобщения по вземане за издръжка.

Запорните съобщения се вписват на страниците на трудова книжка. В нея следва да се впишат номерът и датата на издаване на запорното съобщение; номерът на изпълнителното дело, по което е постановен запорът; наименованието и адресът на взискателя; общият размер на вземането; изплатените суми.

istock
istock

Графата за изплатени суми се попълва, когато лицето напусне преди пълното изплащане на задължението му - в този случай се отразява точната сума, изплатена към момента на прекратяване на трудовия договор, или когато сумата е изплатена напълно.

Кога може да ни наложат запор на заплатата

След изплащане на пълния размер на задължението от страна на длъжника запорното съобщение се заличава от трудовата книжка по нареждане на съдебния изпълнител, който е наложил запора.

До получаване на това разпореждане работодателят няма право по своя преценка да заличава вписаното запорно съобщение, дори задължението по него да е вече изплатено. Заличаването се извършва чрез вписване на номера на разпореждането на съдебния изпълнител, направено под съответното вземане.

Лицето, което плати трудово възнаграждение на длъжника по изпълнението въпреки наложения запор, без да удържа сумата по запора, отговаря лично към взискателя за тази сума солидарно с третото задължено лице.

istock
istock

Спрямо съдебната практика в България лицето, платило трудовото възнаграждение на длъжника въпреки наложения запор, без да удържи сумата по запора, няма качеството на трето задължено лице, но отговаря лично пред кредитора наред с третото задължено лице.

Взискател може да бъде само лицето, което изпълнителният лист сочи като кредитор, а длъжник може да бъде само лицето, което изпълнителният лист сочи като длъжник по вземането или като лице, отговарящо за него. От това правило за надлежните страни има предвидени в закона изключения.

Какви удръжки от заплатата ни може да прави работодателят

Неизпълнението на задълженията за пазене не превръща лицето, платило трудовото възнаграждение на длъжника въпреки наложения запор, в по-задължено лице. Това лице не може да се поставя в по-неблагоприятно положение от третото задължено лице.

Предвидената в закона солидарна отговорност на същото лице не му придава качеството на длъжник в изпълнителното производство, тъй като не е обхванато от субективните предели на издадения срещу длъжника изпълнителен лист.

Справка:

Съгласно чл. 349, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда

чл. 3 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

чл. 429, ал. 2 и 3 от Граждански процесуален кодекс

чл. 507, ал. 3 от Граждански процесуален кодекс

чл. 512, ал. 4 от Граждански процесуален кодекс

чл. 512, ал. 5 от Граждански процесуален кодекс


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg