С промени в закона за пазарите на финансовите инструменти депутатите вчера поправиха два свои пропуска в пакета от мерки, които трябваше да позволят на работници от фалирали предприятия да се възползват от фонда за гарантирани вземания.

С промени в закона за гарантираните вземания на работниците се записва, че и работници, чийто договор е бил прекратен повече от три месеца преди датата на вписване на решението за откриване на производство в несъстоятелност, ще могат да си искат от фонда към НОИ вземанията, които са начислени, но неизплатени за периоди след 31 януари 2015 г.

Те могат да кандидатстват за това в тримесечен срок от влизането в сила на приетите вчера текстове. По същия начин ще могат да се възползват от фонда и хората, подали заявление до фонда след 22 декември до влизането в сила на закона.

Това урежда заварените случаи, от които тръгна инициативата за промени в защитата на работниците при фалит на фирмата и които останаха непокрити от първите поправки.

С поправки в Търговския закон пък беше записано как ще се доказва, че една фирма не дължи заплати, за да се прехвърли тя или дялове от нея. М.г. депутатите решиха, че прехвърляне на фирми или дялове от тях може да става само, ако не се дължат заплати, или купувачът изрично се задължи да ги поеме.

Но забравиха да запишат как ще се удостоверява това обстоятелство и така блокираха работата на Агенцията по вписванията в началото на годината.

Сега се узаконява даденото временно указание работодателят да подава декларация за това, а агенцията по вписванията се задължава да уведомява Главната инспекция по труда.