Да се допълни понятието „действителен стаж“ предлагат депутати от ДПС с промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени в Народното събрание.

Това не е първият път, в който депутати предлагат да се промени понятието „действителен стаж“, когато става въпрос за пенсиониране на хора при недостигащ стаж. В момента законовото изискване за придобиване на право на пенсия за хората, които нямат достатъчно стаж, е възраст 66 години и 10 месеца за мъжете и жените, както и 15 години действителен осигурителен стаж.
 
Вносителите на промените обаче посочват, че „действителен стаж“ означава действително прослуженото време по трудово или  служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение или е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което човек е подлежал на задължително осигуряване за своя сметка и внесъл дължимите осигурителни вноски.
 
„Безспорно е, че редовната наборна военна служба не създава трудово правоотношение, но тя е била законово задължение за всички, подлежащи на наборна служба. Затова обяснението, че тя не може да се зачита за действителен стаж е лишено от правно основание“, посочват депутатите от ДПС.

Те напомнят, че времето на наборната служа се признава за стаж при пенсиониране при останалите случаи, което е неравнопоставеност за една група от хора.

Предлага се също така да се признава за трудов стаж времето, през което хората, които са били репресирани, са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери, места за задържане, както и времето, през което тези хора не са работили, когато са били интернирани, изселвани и заселвани.

Социалното министерство против промени в стажа, който се признава за пенсия

Законопроектът предвижда около 3000 средногодишно новоотпуснати пенсии по този ред. Средният размер на получаваните за 2021 г. по този ред пенсии е 314,50 лева.

istock
istock

Средномесечно допълнителният разход се очаква да бъде в размер на 629 000 лева. На годишна база се очаква разходите да се увеличат със 7,5 млн. лева, посочват в мотивите си депутатите. Според тях при бюджет на фонд „Пенсии“ за 2022 г. от 14,4 млрд. лева, става въпрос за сума, която няма да застраши финансовата стабилност на Държавното обществено осигуряване.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg