Въпросът относно трудовия стаж е изключително важен. В практиката трудовият стаж е обвързан с възможността работещият да ползва редица права както на работното си място, така и след приключване на трудовото си правоотношение, без значение от начина на прекратяването.
 
От друга страна, трудовият стаж до голяма степен е свързан с осигурителния стаж. И двата вида стаж са от изключително значение, защото формират и времето на придобиване право за пенсия, а също така и нейният размер. Колкото повече осигурителен стаж набираме през живота си, толкова по-голям размер на пенсията си можем да очакваме.
 
Със сигурност работничките и служителките, които ползват отпуск по майчинство, за да родят и отгледат своите деца, задължително следва да познават особеностите на положението, в което се намират, защото в цялото това време те са защитени от закона, но не винаги са информирани за това, което понякога дава основание да бъде злоупотребено с тяхното незнание. Как стоят нещата съгласно закона в България и дали се счита за трудов стаж отпускът по майчинство,  отговаря Тодор Капитанов.
 
Съгласно закона в страната ни, за трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил, в следните случаи:
 
1. почивните и празничните дни;

2. ползваните платени отпуски независимо от тяхното основание и начина на заплащането им;

3. ползваните неплатени отпуски, установени с Кодекса на труда или с други нормативни актове, когато това изрично е предвидено;

4. ползваните неплатени отпуски за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;

5. времето, прекарано в курсове, школи и други форми за професионална квалификация и преквалификация с откъсване от производството;

6. времето, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане на работа;


Счита ли се за осигурителен стаж времето в казармата

7. трудоустроеният или бременната работничка или служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя съобразно предписанието на органите на медицинската експертиза

8. времето на отстраняване от работа за извършено престъпление във връзка с работата, ако работникът или служителят не е бил привлечен като обвиняем по съответния ред;

istock
istock

9. времето на отстраняване от след като работникът или служителят е бил привлечен като обвиняем, както и времето на отстраняване от работа по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, ако работникът или служителят е бил оправдан или наказателното преследване е било прекратено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление;

10. в други случаи, установени от Министерския съвет.

 
Както е видно от изчерпателно изброените случаи, категорично може да се твърди, че отпускът по майчинство се счита за трудов стаж. Това е така, защото в закона ясно е дефинирано, че ползваните платени отпуски независимо от тяхното основание и начина на заплащането им, както и ползваните неплатени отпуски, установени с Кодекса на труда или с други нормативни актове, когато това изрично е предвидено, се считат за трудов стаж на работещите.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg