Често читателите се обръщат с въпроси и молба за отговори, поради факта, че НОИ им отказва да им бъде признато времето на наборна военна служба като действителен осигурителен стаж.

Това се оказва изключително важен момент за гражданите, защото това става причина за отказ за отпускане на пенсия в края на активния им трудов живот
. С подобен проблем се сблъскват както гражданите, отбивали военна служба в България, така и тези, отбивали службата в чужбина.

До 90 дни неплатен отпуск ще се зачитат за стаж и тази година

Какво означава действителен осигурителен стаж, считали се за такъв времето на отбиване на военна служба и за коя категория труд би могло да се води,  отговаря Тодор Капитанов.

"Действителен стаж" е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.

istock
istock

За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба и времето, през което неработеща майка е гледала дете до 3-годишна възраст. За тези периоди се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" за сметка на държавния бюджет върху минималната работна заплата към датата на отпускане на пенсията.

Зачита ли се за трудов стаж периодът на неплатен отпуск за отглеждане на дете

От всичко описано по-горе следва, че трудовият стаж, положен в изпълнение на задълженията за отбиване на наборна военна служба се зачита за действителен осигурителен стаж по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

За осигурителен стаж от трета категория се признава времето на наборна военна служба и времето на обучение на курсанти и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за съответния род войски съгласно действащото законодателство, независимо кога са положени. За този стаж се дължат осигурителни вноски от републиканския бюджет. Когато по време на обучението се промени срокът на наборната военна служба, за осигурителен стаж се зачита определеният срок към датата на започване на обучението, а за ненавършилите пълнолетие - към датата на навършване на пълнолетието им.

istock
istock

Ако ви бъде отказана пенсия по условията на КСО с мотивацията, че времето на военната наборна служба не се признава за действителен осигурителен стаж, то ви съветвам да обжалвате това разпореждане, защото съгласно закона имате право да го направите и вероятността да спечелите спора е голяма. 

Справка:
чл. 44 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
чл.9 ал.7 от КСО
§ 1, ал. 1, т. 12 от ДР на Кодекса за социално осигуряване

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg