Отговорите на въпросите относно трудовия стаж на работниците и служителите са определящия за трудовите правоотношения. Те имат пряко влияние върху определянето на размера на доходите, върху възможностите за използване редица права не само по закон, но и по механизмите на колективното трудово договаряне и други.

В практиката има едни много интересна статистика, а тя е, че колкото по-млад e работещият, толкова и не го интересуват темите относно трудовия и осигурителния стаж. Също така и обратното – с напредването на възрастта, хората разбират важността на тези теми, именно защото натрупването на стаж (трудов и осигурителен), е в основата на формирането на правата им за ползване на полагащото им се от социалната система, системата на здравеопазването и др., а също така и е основа за професионалното им развитие и кариерното развитие.

Платен отпуск за две и повече деца

Майките и бременните жени масово се сблъскват с важността на темите за трудовия и осигурителния стаж, защото това е определящо дали ще могат да се възползват от полагащите им се обезщетения за бременност и майчинство. Най-често срещаният въпрос към юристите от страна на бъдещите майки е какво обезщетение ще получат за времето, в което ще бъдат в майчинство и какъв стаж е необходимо да бъде натрупан.

istock
istock

Законът дава права на майките да ползват редица отпуски, свързани с отглеждането на деца. Някои от отпуските са с по-голяма продължителност и работничките и служителите често не са информирани дали това време се зачита за трудов стаж, дали пък не се прекъсва, защото в този период не са на работното си място и дали това няма да се отрази негативно занапред по начин, че да загубят някои от правата си.

Зачита ли се за трудов стаж периодът на използване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст? Дължат ли се осигурителни вноски за този период? На тези и други въпроси по темата, отговаря Тодор Капитанов.

Да, неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се признава за трудов стаж. Лицата, които ползват този неплатен отпуск, са здравно осигурени изцяло за сметка на работодателя си. Други осигурителни вноски, освен здравните, не се дължат.

istock
istock

Тъй като времето, през което се ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, се признава за трудов стаж, за този период служителят има право на платен годишен отпуск, който може да се ползва, след като се върне на работа.

На какви семейни помощи и обезщетения имаме право

Съгласно Кодекса на труда в България, трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител. За трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят е ползвал неплатен отпуск за временна неработоспособност (болничен).

Интересен е въпросът могат ли управителите на търговски дружества, назначени по договор за управление и контрол, да ползват неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?

istock
istock

Тук трябва да припомним, че договорът за управление и контрол не е трудов договор и спрямо него не се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда. Съответно родителят/осиновителят, работещ по такъв договор не може да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, който е уреден в Кодекса на труда.

Колко време за гледане на дете се счита за трудов стаж

Същото се отнася и до въпроса могат ли самоосигуряващите се лица да ползват неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?

Тук отговорът също е отрицателен. Дейността на самоосигуряващите се лица не се регулира от Кодекса на труда. Поради тази причина те нямат възможност да ползват уредения в Кодекса на труда неплатен отпуск за отглеждане на дете.

Справка:

чл. 167а от Кодекса на труда

чл. 40, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за здравното осигуряване

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg