Всеки родител знае, че раждането и отглеждането на дете са свързани с много разходи. Затова е важно да знаете на какви помощи и обезщетения можете да разчитате. Някои от тях не са свързани с доходите на семейството, докато други се полагат само на социално слаби родители.

Семейните помощи са предназначени да подпомогнат посрещането на разходи за родители и семейства, свързани с раждане и отглеждане на дете. Помощите се предоставят в пари или в натура под формата на стоки или услуги, еднократно или месечно.

Месечни помощи

Родителите могат кандидатстват за помощи преди навършването на 1 година на детето, ако не е отпуснато обезщетение за майчинство и имат нисък доход.

Кога имам право на данъчни облекчения


За да имате право на такъв вид помощ, доходът на всеки член от семейството трябва да е равен или под 450 лв. Освен това, детето трябва да живее постоянно в страната (както и майката или осиновителката) и не трябва да е настанено за отглеждане извън семейството.

istock
istock

Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, са на база доход и са най-често срещаният вид семейни помощи. Помощта се отпуска на семейства, чийто доход не е по-голям от 410 лв. Когато доходът е между 410,01 и 510 лв., размерът на помощта се намалява до 80%.

Семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания, имат право на месечни помощи за деца под 18-годишна възраст и преди завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 години. Помощите се предоставят на родителите (осиновителите) независимо от дохода на семейството, като се гарантира, че детето пребивава постоянно в държавата и не се намира в приемна грижа извън семейството.

Вдигат доходите за право на социални помощи от бедни

Право на месечна помощ имат и децата, които не могат да получат наследствена пенсия от починал родител заради недостатъчни периоди на осигуряване. Помощите се предоставят на другия родител или законния настойник на детето независимо от дохода на семейството.

Еднократни помощи

Еднократна помощ при бременност се полага на бременните жени, които не могат да получават обезщетения за майчинство. Тя е достъпна за жени, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, но не отговарят на условията за изискван период на осигуряване. Право на еднократна помощ при бременност имате, ако доходът на член от семейството е по-нисък от 400 лв.

istock
istock

Еднократна помощ при раждане на дете се полага без значение какви са доходите на семейството. За близнаци сумата е по-висока. Правото за получаване на тази помощ имате от датата на раждане на детето и можете да я поискате в срок от 3 години след тази дата. Ако родите близнаци, имате право на тази помощ за всяко от децата.

По 300 лв. помощ за всички първокласници и осмокласници

Еднократна помощ за отглеждане на близнаци се полага независимо от дохода на семейството, при условие, че децата не са дадени за отглеждане извън семейството и че са с постоянно местожителство в България. Правото на еднократна помощ изтича, когато децата навършат 6 месеца.

Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка се изплаща, ако майката е записана в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето. Обезщетението се изплаща на два пъти – 50% след издаване на заповедта за влизане в сила и останалите 50% при получаване на удостоверение за регистрация за следващия семестър или за завършване на висше образование, но не по-късно от навършване на едногодишна възраст на детето.

istock
istock

Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, се предоставя само веднъж за целия период на обучение на детето. Помощта се дава след като детето се запише в първи клас. Трябва да кандидатствате за тази помощ не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Какви помощи за деца мога да получа

Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната се предоставя на многодетни майки, които са родили или осиновили и отглеждат три или повече деца над 1 година. Разходите за автобусни пътувания се изплащат въз основа на заявление, подадено в рамките на 1 месец от пътуването. Заявлението трябва да бъде придружено от билети за пътуване и копие от удостоверението, в което превозвачът е записал извършеното пътуване.

Еднократна помощ при осиновяване на дете се полага независимо от дохода на семейството, при условие, че осиновителите и детето живеят постоянно в страната. При осиновяване на дете от съпрузи, помощта може да бъде поискана само от един от тях.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg