Не повече от 10 дни от платения годишен отпуск ще могат да бъдат прехвърляни за следващата календарна година, реши окончателно парламентът с приетите на второ четене промени в Кодекса на труда.

Отлагането може да става при уважителни причини по писмено искане на служителя със съгласието на работодателя . Другата възможност са и в момента разписаните  производствени причини.

Проектът за изменения в кодекса, гласуван на първо четене, предвиждаше възможност за отлагане до 20 дни от отпуската.

Оставяме на субективната преценка на работодателя да прецени коя причина е уважителна, възрази Хасан Адемов от ДПС. И коментира, че, ако работодателят е  прехвърлил 10 дни по производствени причини, с новите поправки, възникналите впоследствие уважителни причини стават неуважителни. Той предложи да се отложи гласуването на текста. Мнозинството отхвърли искането.

До 31 декември на предходната година работодателите трябва да утвърдят график за ползване на платения годишен отпуск на служителите за следващата календарна година. Това става след консултации със синдикатите в предприятието. Графикът, според
разпоредбите, се прави така, че всички работници да могат да излязат в отпуск до края на всяка година.

Неизползваният за 2010 г., включително и отложеният годишен отпуск може да се ползва до 31 декември 2012 г. , прие парламентът. Графикът трябва да бъде утвърден до 31 март т.г.

Мнозинството  не подкрепи предложенията на левицата, ДПС и Синята коалиция отпускът за 2010 г. или част от него да се използва безсрочно, по аналогия с 2008 и 2009 г. От опозицията предупредиха, че новите изменения в Кодекса на труда също могат да бъдат отменени от Конституционния съд, защото отнемат права със задна дата.

Когато платеният годишен отпуск или част от него не е използван две години, след края на годината за която се полага, работникът губи неизползваните почивни дни. При прекратяване на служебното правоотношение държавният служител има право на
парично обезщетение за неизползваните дни, ако не ги е загубил по давност.