Работодатели принуждават работници да се разписват на ведомости, че са получили заплати, без това да е така. Това съобщи пред журналисти министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, който участва във форум за безопасни условия на
труд, организиран от КНСБ.

Според Тотю Младенов прокуратурата тепърва ще се самозезира за много тежки злоупотреби в предприятията, които водят до умишлен фалит.

Преди десетина дни ГИТ сезира прокуратурата за злоупотреби от страна на единайсет предприятия, които бавят повече от няколко месеци заплатите, но сигналът беше върнат от прокуратурата на инспекцията с мотива, че тя е контролиращият орган.

Министър Младенов заяви, че е поел ангажимент да следи некоректните работодатели и го спазва, като всеки месец ще съобщава нови имена. По думите му неплащането с месеци на заплатите е рисков фактор за здравето и живота на работниците.

Кризата занижава контролните функции на работодателите и длъжностните лица за безопасност и здраве при работа, каза министър Младенов и призова да не се пести от лични предпазни средства, както и инструктажите да не се правят проформа.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров говори за новите рискове на работното място - стрес, злоупотреба с алкохол, наркотици и медикаменти, дискриминация към болните от СПИН и др. По думите му стресът, че можеш да загубиш работното място, комбинирано със
самонатоварване, за да се предпазиш, може да доведе до много лоши последици за здравето и живота на работниците.

Комитети по условия на труд в предприятията има, но в голяма степен работят формално, отчете синдикалистът.

Според данни, цитирани от Димитров, трудовите злополуки за година намаляват със седем процента, но лидерът на КНСБ, както и социалният министър потърсиха причините повече в свиването на икономиката, отколкото  в подобряването на условията на труд.