През измината година нспекторите на Главна инспекция по труда са установили над 49 000 нарушения, свързани с трудовите правоотношения. 

Извършени са близо 20 000 проверки по специалната мярка в плана на ИА ГИТ за превенция на недекларираната заетост. Това са близо половината от всички 42 396 проверки. 

От ГИТ изтъкват, че предвид факта, че борбата с работата на черно традиционно е сред акцентите в контролната дейност на Агенцията, при всяка проверка, независимо по коя мярка се осъществява, задължително се проверява дали лицата, установени на работните им места, имат трудови договори, регистрирани в Националната агенция за приходите.

Без трудов договор е всеки четвърти работник в строителството

Допълнително се планират мерки в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“, идентифицирани като високорискови по отношение използването на недеклариран труд. Осъществяват се и инспекционни кампании, насочени към икономически дейности и обекти на контрол, за които също е установен висок риск от сива заетост.

istock
istock

От 22 август 2022 г. до края на м.г. са проведени засилени тематични проверки на питейни заведения и малки търговски обекти с акцент върху работата без трудови договори. Извършени са 2 560 проверки, констатирани са над 4 000 нарушения, от които над половината касаят осъществяването на трудовите правоотношения. 213 са лицата, установени да работят без трудов договор.

През октомври 2022г. инспекторите по труда извършиха целеви проверки на територията на цялата страна на работодатели, за които е установено през предходни години наемането на работа на лица без трудови договори. За две седмици бяха извършени 707 проверки, които установиха 74 лица, полагащи труд без трудов договор. Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения са 1 670.

Доклад: Много хора ще трябва да приемат работа с по-ниско заплащане

През м.г. при всички проверки са установени 3 398 работещи без регистриран в НАП трудов договор при 2 839 година по-рано.

Разработен е специален софтуер, който подпомага работниците и служители да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират.

Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта, на адрес  https://www.gli.government.bg/udw/ Осигурен е и пряк път към него чрез банера „Провери дали работиш недекларирано“.

Пак по проекта са разработени и информационни материали, включително и видео клипове, които по атрактивен и достъпен начин представят на работещите какво печелят, когато работят декларирано. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg