Само 11% от българските служители опресняват професионалните си знания чрез курсове и семинари.

Това показват данни на Евростат. Статистиката сочи, че средно 33% от европейците са посещавали обучения за повишаване на квалификацията си през 2016 г., което означава, че България изостава в това отношение.

В класацията по този показател страната ни е сред последните места – 26-о от общо 28. Най-активни са били трудещите се в Холандия, Швеция и Финландия, където всеки втори работещ е преминал курс за повишаване на знанията и уменията си.

На другия полюс са служителите в Румъния и Гърция, които заемат съответно 27-о и 28-о място в класацията. И в двете държави едва 8% от работниците са решили да инвестират в освежаването на професионалните си способности. Статистиката показва, че голяма част от европейците

не са посещавали курсове заради липса на време.

Тази причина са посочили 98% от британците, 79% от гърците и половината от българите. Между 50 и 27 на сто от служителите в Естония, Франция, Латвия, Австрия и Испания признават, че не са имали интерес към подобряване на знанията и уменията си.

Същата причина са посочили и 20% от българите.

„У нас хората разчитат работодателят да им осигури квалификационно обучение. Самоинициативата за обновяване на знанията е малка, защото това

рядко води до повишаване на заплата, което демотивира

хората“, обясни експертът по подбор на персонала Маргарита Николчева. За 15 на сто на нашенците инвестицията в подобряване на професионалните умения е невъзможно, заради липса на финанси.

Под 5% са заявили, че не са участвали в семинари и квалификационни курсове, защото не са намерили подходящи програми. Останалите 10 на сто от българите не са пояснили защо са пропуснали да повишат професионалните си знания. Към момента социалното министерство предлага редици програми за квалификацията на служителите.

Предвижда се до 2021 г. със средства от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ над 150 000 безработни да получават безплатни обучения за повишаване на знанията и уменията.