Трудов стаж ще може да се удостоверява пред съда и с бележка от длъжностно лице, че ведомостите на предприятието са били загубени или унищожени.

Тези промени приеха окончателно депутатите в Закона за установяване на трудовия стаж по съдебен ред. НОИ също ще може да удостоверява, че документите за стаж липсват.

Промените обаче не засягат установяването на осигурителен стаж на лица, чиито вноски за държавното обществено осигуряване са изцяло за тяхна сметка, както и за тези, които работят без трудово правоотношение.