В практиката чест въпрос, който поставят работничките и служителките, които се завръщат на работа след майчинство, е дали имат право на увеличение на работната заплата, когато във фирмата другите служители са получили актуализиране на работната заплата един или няколко пъти.

Работещите често се сблъскват с разнопосочни отговори относно това дали имат право на автоматично увеличение на размера на заплащането или актуализирането на сумата следва да бъде регулирана от други механизми.

Осигурителен стаж при обезщетение за отглеждане на дете

Как стоят нещата с увеличението на работната заплата след майчинство и какви са правата на работничките и служителките в тези случаи, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Преди конкретния отговор на въпроса, следва да направим няколко уточнения на разпоредбите в законите. Съгласно законодателството в България, размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработеното. Размерът на трудовото възнаграждение за единица изработка (трудова норма) се уговаря между работника или служителя и работодателя и не може да бъде по-малко от предвиденото в колективния трудов договор. Заплатата се изплаща в предприятието, където се извършва работата, авансово или окончателно всеки месец на два пъти, доколкото не е уговорено друго.

istock
istock

Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.

Спират временно приема на данни за изплащане на майчинство

При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.

Знаейки законовите разпоредби, можем да отговорим и конкретно на въпроса относно увеличението на трудовото възнаграждение след майчинство.

istock
istock

Ако работничката и служителката по договор получава възнаграждение в размер на минимална работна заплата, то заплатата следва да бъде повишена, ако самото равнище на минималната работна заплата за страната е повишавана през времето, в което работничката или служителката е била в майчинство.

Ако след повишаване на нивата на минималната работна заплата за страната не бъде актуализирано трудовото възнаграждение в размер не по-малък от тази настоящата минимална заплата за страната, то тогава работодателят е в нарушение. В тези случи работничката или служителката има право на увеличение на възнаграждението. Същото важи и ако има увеличение на сумите за възнаграждения, договорен с колективен трудов договор, ако работничката и служителката е член на синдикалната организация, която е част от страните по договора.

Правото на работещите за съвместяване на трудовите и семейните задължения

Ако обаче не става дума за увеличение на възнаграждението на този принцип, то всяко увеличение се случва по индивидуално договаряне с работодателя или чрез механизмите на колективното трудово договаряне.

Справка:

Чл. 245, чл. 247, чл. 270, чл. 270 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg