Частните съдебни изпълнители са прибрали 820 млн. лева от длъжници през миналата година, като приключените дела са 144 000, а образуваните – 198 000. Това става ясно от отчета на Камарата на частните съдебни изпълнители за миналата година.

За сравнение най-голяма сума – по 900 000 лева са събрали ЧСИ от длъжници през 2021 г. и 2019 г., като 2021 г. е рекордьор по образувани дела – 222 000.

За осемнадесет години от създаването на частното съдебно изпълнение досега при ЧСИ са образувани 2,885 млн. дела, приключени са 1,536 млн., а събраната сума надхвърля 14,5 млрд. лв. Изпълнителните дела са около 200 хил. годишно. Отчита се спад на материалния интерес по тях.

Най-голям дял от новообразуваните дела се падат на търговците - приблизително 40%, следват държавата и общините с 32%, на трето място са гражданите с 11%. Делата в полза на банки от години трайно са под 10%, отчитат от камарата. Делата на ЧСИ в полза на държавата, общините и гражданите са средно около 50 хил. бр. годишно, като за последната 2023 г. този брой дори надхвърля 60 хил.

„Връщаме все повече „държавни пари“, а в тежката финансова ситуация, в която се намират българските общини, те предпочитат да работят с ЧСИ. Повечето от общинските администрации вече ползват услугите на ЧСИ. Частните съдебни изпълнители ежегодно събират и внасят в републиканския бюджет суми, съставляващи публични вземания по изпълнителни дела от ЧСИ на годишна база, изчислявана в милиони лева”, пише в отчета.

Вдигат дълга, при който ще се обявява личен фалит

През 2023 г. подадените жалби чрез ЧСИ до окръжните съдилища са около 2 930 бр., от които съдът е уважил около 400 бр. Повече от половината от частните съдебни изпълнители са овластили свои помощници – към 31.12.2023 г. са действали 201 помощник - ЧСИ в цялата страна. Взискатели по изпълнителните дела при ЧСИ са не само фирмите, банките и изобщо бизнеса, държавата и общините, а и българските граждани с вземания както по граждански правоотношения, така и за трудови възнаграждения, издръжки и предаване на дете. Следва да се има предвид, че с измененията в ГПК от 2017 г. взискателите по дела за издръжки, предаване на дете, трудови спорове и публичните взискатели са освободени от авансови такси.

istock
istock

През 2023 г. в Регистъра на публичните продажби на Камарата на частните съдебни изпълнители са публикувани 12 525 броя обяви за продажби на недвижими имоти /за сравнение 16 215 за 2022 г., 20 104 за 2021 г., 25 273 за 2020 г. /; за МПС – 1 193 броя обяви /за сравнение 980 за 2022 г., 1 431 за 2021 г., 2 002 за 2020 г./ и на движими вещи - 1 833 броя обяви /за сравнение 1 746 за 2022 г., 664 за 2021 г., 2 027 за 2020 г./.

Тук правим уточнението, че броят на публикуваните обявления не означава реално извършени продажби, нито пък че толкова имота са предмет на изпълнение, в много случаи се провеждат по няколко продани на едни и същи имоти, поради липса на наддавачи, уточняват от камарата.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase