ЧСИ

Пари

198 000 дела се водят срещу длъжници

Частните съдебни изпълнители са прибрали 820 млн. лева от длъжници през миналата година, като приключените дела са 144 000, а образуваните – 198 000. Това става ясно от отчета на Камарата на частните съдебни ...

0

Пари

ЧСИ: Стотици деца остават без издръжка

Камарата на частните съдебни изпълнители се обърна с писмо до Министерския съвет и Народното събрание с предложения за промени в законодателството, включително в Закона за държавния бюджет, във връзка ...

2

Пенсиониране

Омбудсманът: COVID добавките към пенсиите да не се удържат от ЧСИ

Омбудсманът Диана Ковачева поиска COVID добавките от 60 лв., изплащани като антикризисна мярка към пенсиите, да станат несеквестируеми при наложени запори. Предложението е изпратено до председателя ...

0

Пари

Частните съдебни изпълнители искат да събират глобите от КАТ

Частните съдебни изпълнители искат да събират разходите  в  досъдебните  производства  и  глобите  на  КАТ.  Това  е  много  важно за превенцията и според нас, ще има голям обществен интерес за събирането ...

1

Пари

Пращат фалшиви имейли, че дължите пари

През последните дни в Камарата на частните съдебни изпълнители се получиха множество сигнали от граждани за получени фалшиви имейли от името на частни съдебни изпълнители. Като податели са посочени ...

1

Потребители

Нова кибер измама със заплашителни имейли

Нова измама в интернет! Хакери ни атакуват с фалшиви имейли от името на адвокати и частни съдебни изпълнители. За това сигнализираха зрители на NOVA, получили заплашителни писма за неплатени задължения ...

0

Пари

Съдът отмени такси при събиране на дългове

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени таксите, които частните съдебни изпълнители събират за изпълнение на парични вземания след предявяване на изпълнителния лист и образуването ...

0

Пари

При какви условия колекторите могат да търсят длъжници

Колекторските фирми не могат сами без съд и частните съдебни изпълнители и държавните съдебни изпълнители да осъществят принудително изпълнение, макар вероятно да твърдят това.   Смятам, че длъжниците ...

5

Пари

ЧСИ искат удължаване на срока на някои облекчения спрямо длъжниците

От Камарата на частните съдебни изпълнители предлагат два месеца след отмяната на извънредното положение да продължи действието на някои облекчения спрямо длъжниците, въведени със Закона за извънредното ...

0