Производство по несъстоятелност на физическо лице да се открива, ако длъжникът в продължение на 6 месеца не изпълнява плащания на задължения на стойност 30 минимални работни заплати или при сегашната МРЗ – 23 400 лева.

Това предвиждат промени в Закона за личния фалит, внесени между първо и второ четене на законопроекта в Народното събрание. По този начин ще се открива производство при по-висок праг на задлъжнялост и с това ще се ограничи възбуждането на съдебни производства за задължения, които не представляват стопанска тежест, аргументират се депутатите от ГЕРБ, които са вносители на промените.

В приетия на първо четене вариант се предвиждаше неплатежоспособен да е длъжник, който има дълг в размер на над 10 минимални заплати или 7800 лева през тази година.

От критериите за недобросъвестност да отпадне, когато длъжникът е учредил ипотека или залог за чуждо задължение, е друго от предложенията. Освен това като добросъвестен длъжник няма да се счита този, които се е разпоредил с имущество в полза на свързано лице.

Предлага се увеличаване на три месеца на срока за предявяване на взимането на кредитор, тъй като кредиторите може да са не само фирми, но и отделни граждани и така ще се обезпечат в по-голяма степен интересите им, посочват депутатите.

Как ще се обявява личен фалит

В проекта е записано още, че ако след погасяване на задълженията на длъжника са останали неудовлетворени кредитори, то той няма да има право да извършва търговска дейност като едноличен търговец, да заема длъжността управител или член на надзорен орган в търговско дружество или кооперация, както и да бъде неограничено отговорен съдружник във фирма, ликвидатор, прокурист или материално-отговорно лице.  

istock
istock

От „Демократична България“ също предлагат да се разшири кръгът на недобросъвестните длъжници, като се добавят и тези, които са извършили сделки, увреждащи интереса на кредиторите, които са учредили вещно обезпечение за чужд дълг, както и тези, които са се разпоредили със свое имущество, когато насрещната претенция е нееквивалентна.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg