Близо 33 на сто от българите живеят в риск от бедност, показват последните данни на Евростат.

Това означава, че те са били в поне едно от следните три условия: разполагаемите им доходи са под националния им праг на бедност, живеят в силни материални лишения - не могат да си плащат сметките, да поддържат дома си адекватно топъл или живеят в домакинства с много ниска интензивност на труда.
 
По този показател страната ни е на първо място в Европейския съюз.

Преди нас е дори Румъния – с 32,5% дял на хората, заплашени от мизерия, Гърция – 31,8 на сто, Латвия – 28,4%, Литва – 28,3%. 

Най-малко изложени на риск от бедност или социално изключване, са регистрирани в Чехия – 12,2%, Словения – 16,2%, Словакия – 16,3%, Финландия - 16,5%.

istock
istock

През 2018 г. 109,2 милиона души или 21,7% от населението в Европейския съюз (ЕС) бяха изложени на риск от бедност или социално изключване.

Близо 50 на сто от нашенци са енергийно бедни

Все пак делът им намалява през последните години, след три последователни увеличения между 2009 и 2012 г., достигайки 25%.

Най-голямо понижение на хората в риск от бедност има в България, а най-голямо увеличение в Люксембург.

От 2008 г. до 2018 г. у нас делът на тези хора е намалял от 44,8% на 32,8%, или -12 процентни пункта.

Спад се наблюдава още в Румъния с 11,7 п.п., Полша - 11,6 п.п., Унгария - 8,6 п.п., Латвия – 5,8 п. п.

Разглеждайки всеки от трите елемента, допринасящи за риск от бедност или социално изключване, в Румъния е най-голям делът на хората в риск заради ниски доходи.

istock
istock

Такива са 23,5 на сто от населението там. В Латвия делът е 23,3 на сто, в Литва – 22,9 на сто, а в България – 22 процента.

5,8% от европейците живеят в тежки материални лишения.

Доход под 363 лева – значи си беден

Това означава, че те имат условия на живот, ограничени от липса на ресурси, като например, че не могат да си позволят да плащат сметките си, да поддържат дома си адекватно топъл или да вземат такъв седмична почивка далеч от дома.

Този дял е намалял в сравнение с 2017 г. (6,6%) и 2008 г. (8,5%).

Делът на тежко материално лишените през 2018 г. варира значително между държавите-членки, като варира от 20,9% в България, 16,8% в Румъния и 16,7% в Гърция, до по-малко от 4% в Люксембург (1,3%), Швеция (1,6%), Холандия (2,4%), Чехия, Австрия и Финландия (всички 2,8%).

В сравнение с 2008 г. делът на лицата, които са силно материално лишени, се е увеличил в седем държави-членки, за които има данни, и е намалял в седемнадесет.
 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg