През 2021 г. 95,4 милиона души в Европейския съюз, което се равнява на 21,7 процента от населението му, са били изложени на риск от бедност и социално изключване, информира Евростат.

Това означава, че тези хора са били подложени на поне един от трите социални риска, които се свързват с бедността и социалното изключване - били са изложени на риск от бедност, от тежки материални и социални лишения или са живели в домакинство с много ниска икономическа активност (лицата в трудоспособна възраст в това домакинство са заработили 20 процента и по-малко от нормалния брой работни часове), отбелязва статистическата служба на ЕС.

България е на второ място сред страните от ЕС по този показател. През миналата година 32 на сто от хората у нас са били изложени на риск от бедност и социално изключване, по данни на Евростат. 

Помощите у нас не стигат до социално слабите


5,9 милиона души в  Европейския съюз (1,3 процента от цялото население на блока) са били част от домакинства, изложени едновременно и на трите риска, които се свързват с бедността и социалното изключване.

През 2021 г. 73,7 милиона души в Евросъюза са били изложени на риск от бедност, докато 27 милиона са изпитвали тежки материални и социални лишения, а 29,3 милиона души са живели в домакинства с много ниска икономическа активност. 

Румъния е страната от ЕС, в която най-много хора са били са били изложени на риск от бедност и социално изключване през миналата година (34 процента), следва България (32 на сто), след която се нареждат Гърция и Испания, с по 28 процента.

Най-малък е бил процентът на хората, които са били изложени на риск от бедност и социално изключване, в Чехия (11 процента), следвана от Словения (13 на сто) и Финландия (14 процента).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg