Към 1 юли 2022 г. нивата на минимално заплащане варират в широк диапазон сред страни членки на Европейския съюз. Разликата между най-високата минимална заплата, регистрирана в Люксембург (2313 евро), и най-ниската - в България (363 евро) възлиза на 6,4 пъти. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й.

Минималните заплати се налагат чрез законодателен акт, често след консултация със социалните партньори, или директно от национално междусекторно споразумение.

Ваня Григорова: Българите не могат да покриват жизнените си нужди

Минималната работна заплата в България стана 710 лв. от 1 април. За това се договориха през март социалните партньори на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Предишното ниво на минималната работна заплата определено на 1 януари 2021 г. беше 650 лв. (332 евро) според данни на Националния осигурителен институт.

Средният годишен темп на растеж на минималните възнаграждения между януари 2012 г. и януари 2022 г. е най-висок в Румъния (+12,6 на сто), следвана от Литва (+12,1 на сто) и България (+9,4 на сто). Най-ниски средни годишни темпове на растеж сред са регистрирали във Франция и Малта (с по +1,4 на сто за всяка), следвани от Нидерландия (+1,9 на сто).

Към 1 юли 21 от 27-те членки на ЕС са въвели национална минимална заплата. Страните без такава са Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция.

Споразумяха се за минималната заплата в ЕС

Националните минимални ставки на работни заплати, отчитани по метадологията на Евростат в края на съответното полугодие, се представят като месечни показатели за брутни доходи, т.е. преди приспадане на данъци върху дохода и социалноосигурителни вноски, дължими от служителя. Тези удръжки варират в различните държави.

Поради тези разлики и с цел по-приложимо сравнение, статистиката взима предвид и минималните заплати на страните от ЕС изразени в паритети на покупателната способност (ППС) за разходите за крайно потребление на домакинствата, изразяващ колко валутни единици струва определено количество стоки и услуги в различните страни, и елиминиращ ефекта от разликите в ценовите нива между страните, създадени от колебания в обменните курсове на валутите им.

Тази корекция намалява разликите между страните, като сравнява стандарти на покупателната способност (СПС). При сравнение на минималните работни заплати, изразени в ППС, страната, отчела най-ниски нива на показателя е Латвия - 630 евро. България заема второто място сред държавите с най-ниска минимална заплата, изразена в ППС, с 653 евро. Люксембург остава с най-висок показател (1747 евро). 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg