Европейската комисия приветства постигнатото тази нощ политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета на ЕС за въвеждане на минимална работна заплата във всяка от страните в Общността.

Новите правила ще допринесат за това работниците в ЕС да получават справедлива минимална заплата, се отбелязва в съобщението на комисията.

Правилата ще насърчат съвместното договаряне при определянето на работните заплати, при пълно зачитане на компетентността на държавите от ЕС и националните традиции, уточнява ЕК.

От какво зависи работната ни заплата

Защитата на минималната работна заплата съществува във всички държави от ЕС чрез установено със закон минимално заплащане и с колективни трудови договори, но някои работници не се ползват с достатъчна и пълна защита за заплащане на труда, се допълва в съобщението. 

istock
istock

Новите правила не предвиждат държавите да въведат законоустановени минимални работни заплати или общо равнище на минималните работни заплати в ЕС, пояснява комисията.

С промените се въвеждат насоки за определяне и преразглеждане на законоустановените минимални работни заплати. Държавите, в които има такива заплати, трябва да създадат ясни изисквания за тяхното определяне (включително покупателна способност, като се отчитат разходите за живот; равнище, разпределение и скорост на растеж на работните заплати; производителност на национално равнище); да използват приблизителни стойности за оценка на минималните работни заплати; редовно и своевременно да преразглеждат минималните заплати; да направят необходимото разликите и удръжките от законоустановените минимални работни заплати да бъдат съобразени с принципите на недискриминация и съразмерност, включително преследването на законна цел; да осигурят ефективно участие на социалните партньори при определянето и преразглеждането на размера на законоустановената минимална работна заплата.

Евростат: България е с най-ниска минимална заплата

Правилата подкрепят съвместното договаряне на заплатите във всички държави от ЕС. Страните, в които обхватът на колективното договаряне е под 80 на сто от работниците, ще следва да изготвят план за действие за насърчаване на общото договаряне. 

Предстои постигнатото първоначално споразумение да бъде окончателно утвърдено от Съвета на ЕС и от ЕП. Правилата ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официалния вестник на ЕС и след това държавите трябва да ги приложат в националното си законодателство в срок от две години.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg