От 30 000 до 100 000 лв. безвъзмездна помощ по нова схема на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще получат средните предприятия, засегнати от карантината.

Това става ясно от публикуваните за обществено обсъждане документи към процедурата "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 79 761 533,47 евро/ 156 000 000 лева.

От публикуваните документи става ясно, че допустими до помощта са предприятия с приходи минимум 3 млн. и максимум 50 млн. лв., които са претърпели спад от 20% в оборота си в месеца след 1 февруари и до месеца, предшестващ кандидатстването за помощ.

Не се допускат предприятия в несъстоятелност, ликвидация, виновни за неизпълнение на обществени поръчки, получили неправомерно еврофинансиране, с данъчни задължение и други.

istock
istock

Средният бизнес от сферата на селското стопанство и рибарството и аквакултурите също не е допустим, тъй като се финансира по други програми. Изключени са и предприятията финансовата сфера.

Плащането по проектите на одобрените фирми може да се извърши в два варианта.

От днес фирмите кандидатстват за безвъзмездна помощ

Първият е авансово отпускане на 40% от сумите и крайно плащане след верификация на разходите.


Вторият вариант е плащане на сумата изцяло в края на проекта, когато са одобрени фактурите.

След изпълнение на един проект индикациите за оценката му са нетните приходи от продажбите три месеца след изпълнението му, както и запазването на заетостта.

istock
istock

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се публикуват на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg