Общите доходи на българските домакинства се увеличават през четвъртото тримесечие на 2022 г. с 19,1% спрямо същия период година по-рано при малко по-силно нарастване на разходите с 19,9%, показват резултати от проучването на Националния статистически институт (НСИ).

Общият доход средно на лице от домакинство нараства през периода октомври - декември 2022 г. с 19,1% спрямо същото тримесечие на 2021 г., достигайки 2426 лева, като в същото време общите разходи се увеличават с 19,9% до 2259 лева.

Най-висок относителен дял през четвъртото тримесечие на настоящата година имат доходите от работна заплата (52,2%), следвани от доходите от пенсии (35,6%) и тези от самостоятелна заетост (4,6%). Спрямо последното тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 3,5 процентни пункта, делът на доходите от пенсии нараства с 4,3 пункта, а от самостоятелна заетост намалява с 0,3 на сто.

Икономист: Изкуственото увеличаване на доходите вдига инфлацията

В номинално изражение доходите от работна заплата нарастват през четвъртото тримесечие до 1135 лева от 1267 лева година по-рано (повишение с 11,7%), доходите от пенсии се увеличават рязко до 865 от 637 лева (скок с 35,8%), тези от самостоятелна заетост нарастват до 111 от 100 лева (повишение с 10,7%), а доходите от социални обезщетения и помощи се увеличават до 51 от 46 лева (повишение с 11,0%).

Структура на общия доход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2021 и 2022 г.

В същото време общите разходи средно на лице от домакинство нарстват през периода октомври - декември 2022 г. с 19,9% спрямо същия период година по-рано, достигайки 2259 лева.

Най-голям относителен дял през третото тримесечие отново заемат разходите за храна и безалкохолни напитки (31,2%), следвани от жилищните разходи (17,7%), за данъци и социални осигуровки (11,8%) и за транспорт и съобщения (11,2%).

Българите все по-трудно плащат лизингите си

Относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 1,9 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г., делът на разходите за жилище намалява с 1,5 пункта, на разходите за свободно време, културен отдих и образование се повишава с 0,8 процентни пункта, докато делът на разходите за данъци и социални осигуровки намалява с 0,8 процентни пункта.

Структура на общия разход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2021 и 2022 г.

Според НСИ през четвъртото тримесечие на изминалата година разходите за храна и безалкохолни напитки се увеичават спрямо година по-рано с цели 27,8% до 705 от 552 лева през последните три месеца на 2021 г., разходите за алкохолни напитки и цигари се повишават с 18,0% до 92 лева, за облекло и обувки - с 10,4% до 84 лева, разходите за жилище (вода, ток, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват с 10,6% до 400 лева спрямо 362 лева година по-рано.

Каква част от дохода ни отива за жилището

С 18,4% нарастват разходите за здравеопазване, достигайки 149 лева, докато разходите за транспорт и съобщения се повишават с 19% до 254 лева, за данъци и социални осигуровки се увеличават с 12,2% до 267 лева, а за свободно време, културен отдих и образования нарастват с 54,1% до 87 лева.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година, отчита още НСИ.

Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия (от 19,6 на 18,9 кг), като в същото време се увеличава потреблението на месни произведения (до 4,1 от 3,9 кг) и на зеленчуци (до 17,1 от 166 кг), докато при потреблението на кисело мляко, сирене и зрял фасул няма промяна.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg