Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е хванала 24 фирми, които уговаряли по между си цените при саниране на блокове по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
 
Комисията постановява извършено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и налага имуществени санкции на фирмите: „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, „ВМЛ – консулт“ ЕООД, „Димитров и син“ ЕООД, „Адапт“ ЕООД, „Архкон Проект“ ООД, „Евиданс инженеринг“ ЕООД, „Тобо инвест“ ЕООД, „Фрибул“ ООД, „Корект“ ЕООД, „Инфрам“ ЕООД, „Интконс“ ЕООД, „Ен Екип“ ООД и „Протико Ил“ ООД.

Дават близо 19 млн. за малките общини

С друго решение от същата дата КЗК налага имуществени санкции на „ВМЛ – консулт“ ЕООД, „Архкон Проект“ ООД, „Евиданс инженеринг“ ЕООД, „Протико Ил“ ООД, „Консултантска Инженерна група“ ООД, „Кимтекс – ЛС“ ООД, „Експрес Консулт“ ЕООД, „Соларват“ ЕООД, „БОАЛ“ ООД, „Пешев“ ЕООД, „Джи Ер Ен Пауър България“ ООД, „Пловдивинвест“ АД, „Стройконтрол“ ООД, „Си Енд Би Енерджиконсулт“ ЕООД и „Енерджи Про Дм“ ЕООД.
 
Установените нарушения представляват картели (забранено споразумение и/или съгласувана практика) за манипулиране на обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност на общините Търговище и Гоце Делчев, посочват от антимонополната комисия.
 
Обществените поръчки са с предмет извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сгради и за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.
 

В рамките на проучването КЗК е установила, че участниците по всяка една от двете обществени поръчки са се споразумели относно разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както и относно цените, които да предложат на възложителите.
 
Споразуменията имат за цел пълно предотвратяване на конкуренцията при подаването на оферти в процедурите за възлагане на обществени поръчки като определят печелившия участник по всяка обособена позиция и така предопределят избора на възложителите.
 
Изводите на комисията се основават на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и доказателства от възложителите, както и от самите участници.

Картел при санирането установи КЗК

От КЗК посочват, че за първи път в антитръстовата практика на Комисията предприятия, участници в картели, са се възползвали от

Програмата за освобождаване от санкция/намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, като подали искания и представили доказателства, които са подпомогнали доказването на нарушенията.

Заради сътрудничеството им в производството, комисията предостави пълно освобождаване от санкция на едно дружество и намаляване на санкциите на две други дружества.
 
Общият размер на наложените санкции е 398 174 лв., от които 147 761 лв. е общият размер на санкциите на участниците в обществената поръчка на община Търговище, а 250 413 лв. е общият размер на санкциите на участниците в обществената поръчка на община Гоце Делчев.

Предстои комисията да се произнесе и относно предявени твърдения за манипулиране на обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност на община Пловдив от участващите в нея 33 предприятия.
 
Припомняме, че КЗК обвини 33 строителни фирми в картел при санирането на сгради и образува производство по сигнал на кмета на Община Търговище в края на юни.
 
В края на миналата година КЗК обвини 11 строителни фирми в картел при санирането на сгради в Община Гоце Делчев, а малко преди това откри договаряне между 13 фирми отново по сигнал на кмета на Търговище.
 
По Националната програма за енергийна правителството е отпуснало над два милиарда лева за санирането на над 2022 сгради в цялата страна.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg