Работодателите, които отговарят на условията и които желаят да получат средства по правителствената мярка за запазване на заетостта „60/40“ за периода януари-март 2021 г., могат да подадат заявление и изискваните към него документи до 15 април 2021 г., напомнят от Агенцията по заетостта (АЗ). 

След като правителството сметна, че кризисната ситуация в страната все още не е овладяна, взе решение да удължи действието на схемата до 31 май, като от АЗ поясняват, че сроковете за кандидатстване са съобразени изцяло със заповедта на правителството.

На вече одобрените през първото тримесечие на тази година работодатели по мярката от агенцията припомнят, че изплащането на средствата се извършва въз основа на представен актуален списък на работниците и служителите за предходен месец и писмо-декларация за месечно отчитане.

Крайният срок за подаване на тези документи е 22 април 2021, съгласно утвърдената от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта процедура.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че работодателите трябва да спазят определените крайни срокове за кандидатстване (15 април 2021 г.) и за месечно отчитане (22 април 2021 г.), тъй като подадените след тези дати документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда.

istock
istock

Документите могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) или чрез лицензиран пощенски оператор, а при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в бюрото по труда.

Плащанията по мерките за бизнеса гарантирани до май

Независимо от начина на изпращане, документите се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите или в бюрото по труда, където е одобрен работодателят.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg