Работниците и служителите в България често се сблъскват с дилемата дали да получават заплатата си по банков път, или да я получават в брой.

Причините за тази дилема най-често са, че много от гражданите не вярват на банките, поради редица обстоятелства, а освен това, масово хората имат по няколко кредита, които трябва да изплащат всеки месец и не желаят още един месечен разход свързан с банката, като се опасяват и от скрити такси и забавяне при получаване на парите
. В кои случаи обаче е задължително заплатата да се изплаща по банков път, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

В епохата на бързия технологичен напредък и цифрово общество, плащанията по банков път станаха неразделна част от нашия финансов живот. За мнозина, включително както работници, така и работодатели, този метод на получаване на заплата представлява няколко ключови предимства, които не могат да бъдат пренебрегнати.

Откриването на безплатна сметка за пенсия и заплата - трудно и объркано

Едно от най-големите предимства на плащанията по банков път е сигурността. Когато парите се трансферират директно в банковата сметка на работника, се намалява риска от изгубени или откраднати чекове. Освен това, тези транзакции обичайно се записват и следят от банката, което прави следенето на парите по-лесно и по-прозрачно.

istock
istock

За работниците, получаването на заплатата по банков път означава, че те няма да трябва да стоят в опашки пред банкови бюра или банкомати, за да вземат парите си. Парите автоматично се внасят в тяхната сметка, гарантирайки, че заплатата ще бъде достъпна навреме, без допълнителни усилия. От друга страна, банковите сметки предоставят на работниците лесен достъп до тяхната финансова информация. Те могат да следят баланса си, да проверяват транзакциите и да управляват своите финанси по-ефективно. Това може да помогне при планирането на разходите и изплащането на кредити.

От друга страна за работодателите, използването на плащания по банков път улеснява процеса на изплащане на заплатите на своите служители. Те могат лесно да създават директни депозити и да автоматизират процеса, като гарантират, че заплатите се изплащат навреме и без грешки.

Може би най-важното е, че използването на плащания по банков път също помага да се намали риска от измами и кражби. Парите не се намират във физически формат, което прави по-трудно за злонамерени лица да ги откраднат. Банките обикновено имат силни мерки за сигурност, за да предпазят транзакциите и данните на клиентите си.

В закона е уредено, че заплатата се изплаща в пари, а допълнителни трудови възнаграждения или част от тях могат да се изплащат в натура, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор. Уредено е също, че заплатата се изплаща в предприятието, където се извършва работата авансово или окончателно всеки месец на два пъти, ако не е уговорено друго. Също така, заплата се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. Важно е уточнението, че по писмено искане на работника или служителя заплатата му се превежда на влог в посочената от него банка.

В България от 01.09.2023 г. действа законова промяна, която засегна хиляди работещи и работодатели в цялата страна. Според тази законова промяна, заплатите, както е уредено по смисъла на Кодекса на труда, изплащани от работодатели със 100 или повече наети лица, с изключение на лицата, с които е сключен трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, трябва задължително да се изплащат само по банков път.

Какво се случва с безплатните сметки за пенсии и заплати

След приемането на този закон и след първите плащания на заплатите по банков път, работниците и служителите масово се убедиха, че в този метод няма нищо притеснително, защото така се гарантира трансферирането на паричния превод точно и навреме в банковите им сметка. По този начин достъпът до паричните средства е по-лесен и по-бърз, без да трябва да се стои в опашки пред офиса на счетоводството или касата в съответното предприятие.

Тази промяна в законодателството е улеснение както за работниците и служителите, така и за техните работодател. По този начин не само се избягват всички рискове, свързани с плащанията в брой, но и вече можеше по-ефективно хората да управлява своите финанси и кредитите.

Справка:

чл. 270 от Кодекса на труда

чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg