Общият доход на домакинствата през последните три месеца на 2022 г. е 4 963,78 лв. и е със 17,9% по-висок в сравнение със същия период на 2021 г.

Това показват данните от информационния бюлетин в областта на жизненото равнище и доходите за четвъртото тримесечие на 2022 г., който Министерството на труда и социалната политика публикува на уебсайта си. В бюлетина се съдържат данни за брутния вътрешен продукт на България, инфлацията, работната заплата и наетите, икономическата активност на населението, доходите и разходите на домакинствата. 

Доходите на българите растат малко по-бавно от разходите

Статистиката показва, че през отчетния период общият доход средно на лице от домакинство е 2 426,5 лв. и нараства с 19,1% спрямо същото тримесечие на 2021 г. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (55,7%), следван от доходите от пенсии (31,3%) и от самостоятелна заетост (4,9%).

По експертни данни през четвъртото тримесечие на 2022 г. средната работна заплата в страната e 1 879 лв. или с 16,6% повече в сравнение със същия период на предходната година. Най-висока е средната работна заплата в столицата – 2 571 лв., което е с 36,8% над стойността за страната. На годишна база най-голям е ръстът на средната заплата във Враца – 19,3% и Перник – 18,4%, а най-малък е в Търговище – 7,6%.

istock
istock

В периода октомври-декември 2022 г. в осем икономически дейности средните заплати са над средните за страната, като в тях работят около 33,3% от всички наети, показват данните в информационния бюлетин на МТСП.

Какво представлява „организация на работната заплата“

Най-високи средни работни заплати се отчитат в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ - 4 417 лв., следвана от „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 934 лв., „Финансови и застрахователни дейности“ - 2853 лв., „Професионални дейности и научни изследвания“ - 2 551 лв. За икономическа дейност „Добивна промишленост“ отчетената средна работна заплата е 2 467 лв., за „Държавно управление“ е 2 240 лв., за „Образование“ - 2 165 лв., а за „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 1 981  лв.    

През последното тримесечие на 2022 г. в обществения сектор средното възнаграждение е 2 015 лв. и на годишна база бележи 7% ръст.

Средната работна заплата в частния сектор е 1 833 лв. или с 12,3% повече в сравнение с година по-рано. По предварителни данни през трите отчетни месеца наети по трудово и служебно правоотношение са 2,26 млн. души. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg