Да се улесни процесът по кандидатстване и да се стимулира по-широк кръг от специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания да кандидатстват по Програмата за финансиране на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, предвиждат промени в методиката за финансиране на целеви проекти за тях, качени за обществено обсъждане.

Промените се налагат, тъй като е установено, че много от разписаните в Методиката условия създават затруднения при кандидатстването и реализирането на целевите проекти от специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. От друга страна,  утежнената икономическа обстановка в страната, в това число повишаващата се инфлация, създават затруднения за някои от специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в резултат, на които не малко работодатели с дългогодишен опит в осигуряването на работни места за хора с увреждания изпадат в неплатежоспособност или ликвидация, или се налага да освобождават от работа служители с трайни увреждания, си посочва в мотивите към проекта.

Една от промените касае финансирането на обучителни курсове за повишаване на професионалната квалификация и образователното равнище на наетите хора с трайни увреждания. Предвижда се да отпадане ограничението за кандидати със списъчен състав до 10 човека включително, да кандидатстват за финансиране. Така предприятието ще може да кандидатства за финансиране на обучения за всички служители, а не само за тези с увреждания.

С 20% се увеличава финансовият праг за един учебен човекоден – от 200 на 240 лева, с цел компенсиране на инфлацията през последните години. Намалява се от 24 на 12 месеца изискването новонаетите служители с трайни увреждания да не са били в списъчния състав  преди кандидатстване на предприятието.

Предлагат промени в правото на личен асистент

Преференциите за разкриване на работни места и наемане на хора с трайни увреждания са променени, като е въведена възможност за допълнително финансиране от 6% от максималната сума за съответния конкурс, за новонает или разкрито място след първото.

istock
istock

Лимитът за минимални държавни помощи е направен по-гъвкав, като отпада директното поставяне на максимални граници. Срокът за наем на помещенията, които са предмет на инвестиционна дейност е намален от 8 на 5 години. Разширява се кръгът от инвестиции в рамките на социалните проекти, които вече включват „цялата изградена инфраструктура на специализираните предприятия (вкл. вътрешни помещения, фасади и покриви на сгради, външни зони, които се използват за целите на администрацията, производството, складирането, обработката и транспорта на товари, отдих и почивка и други).

Опростяване се и съфинансирането от страна на предприятието, като остава само минимално изискуем праг от 10% и отпадат сложните калкулации за преференциално съфинансиране.

Изискването за устойчивост на работните места е редуцирано от 3 на 2 години, като отпада и  критерият за максимален размер на касови наличности на предприятията, кандидатстващи за финансиране, който не ги допускаше до участие в конкурса.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg