Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министрите на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и на финансите Асен Василев, в която настоява с новия държавен бюджет да бъдат актуализирани месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, регламентирани в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД).

Сега помощта за децата е разделена в три групи според степента на тяхното увреждане. Най-малко средства месечно получават децата с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв., на децата с определени от 70 до 90 на сто степен на увреждане на месец им се полагат по 450 лв., а децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - по 930 лв., което е крайно недостатъчно заради инфлацията и повишените цени на храни, лекарства и пр.

Майки на деца с увреждания настояват за увеличаване на помощта

Омбудсманът обръща внимание на факта, че тези месечни помощи не само не са пипани от края на 2016 г., но и че до момента не е предвиден никакъв механизъм за автоматичното им осъвременяване през годините.

Проф. Ковачева посочва още, че многократно е поставяла този проблем на вниманието на отговорните органи.

istock
istock

Тя е категорична, че затрудненията пред семействата на децата с трайни увреждания и оставянето само на тази уязвима група без възможност да получава адекватен и актуализиран ежегодно размер на държавна подкрепа, поражда условия за повишаване на социалното напрежение и недоволство, доказателство за което са постъпилите в институцията стотици жалби по проблема от засегнати граждани през последните няколко месеца.

Месечните помощи са единствената подкрепа на семействата с деца с увреждания, която се отпуска под формата на месечни парични помощи. Те подпомагат доходите на полагащите грижи и са важна опора в усилията за осигуряване на достоен живот на децата с увреждания в домашна и семейна среда, при съобразяване с най-добрите им интереси. Поради тази причина, техният размер следва да е адекватен, като отразява инфлационните процеси в страната, стойността на минималната работна заплата и различните видове пенсии по Кодекса за социално осигуряване", пише омбудсманът.

Проф. Ковачева обръща обърне внимание и на друг аспект на проблема, че избраните подходи за актуализиране на получаваните от държавата средства водят до значителна разлика в третирането на децата с увреждания и техните родители/полагащите грижи с помощи спрямо гражданите с увреждания с месечна подкрепа по Закона за хората с увреждания. Тя посочва, че и двете групи са еднакво уязвими и имат нужда от адекватна подкрепа, като при децата с увреждания тя не се променя.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg