Добрите пенсии финансират добра инфраструктура. Добрата инфраструктура плаща за добри пенсии. Тази решаваща връзка се забелязва само когато и двата и елемента изчезнат - както установяват САЩ, Великобритания и няколко други държави, пише Робин Хардинг в анализ за Financial Times..

След като до голяма степен отмениха корпоративните пенсии с фиксиран доход от миналото, сега те се борят да превърнат фрагментираните индивидуални пенсии в дългосрочните инвестиции, от които техните спестители и икономиките се нуждаят. Това е жизненоважно, но няма да е лесно.

Като се има предвид продължителността човешкият живот, пенсионните спестявания са естественият източник на капитал, който може да бъде обвързан за 30, 40 или 50 години. В замяна те печелят премията, която идва от волатилните или неликвидни активи, което е още по-ценно, когато лихвените проценти са ниски. Пенсионните фондове в Обединеното кралство влагат само 3% от ресурсите си в непублично търгувани акции.

Обединеното кралство се надява да се справи с този проблем чрез облекчаване на регулациите, позволявайки на пенсионните фондове с фиксирани вноски - при, които физическите лица носят инвестиционния риск - да държат по-неликвидни активи, както и чрез разхлабване на тавана върху таксите, за да се стимулират сложни инвестиции като тези в инфраструктура.

istock
istock

Време е да помислим за по-радикална трансформация, отвъд пенсии, осигурявани от работодателите, към големи, постоянни схеми, които могат да влеят пари в инфраструктурата и частния капитал, ако това има смисъл.

Погледът към възможностите, които имам като служител на FT чрез неговия пенсионен план с фиксирани вноски, изяснява трудностите. Съществуват около 200 различни дялови, облигационни и имуществени фондове от редица доставчици, управлявани активно или пасивно, обхващащи различни региони на света. Всички те показват вчерашната пазарна цена. Изборът е оставен на обикновения човек.

Това създава поредица от проблеми. Най-добрите инвестиционни мозъци в света прекарват деня си, опитвайки се да разберат кой актив или регион ще се представи по-добре. Човекът няма шанс - въпреки че те може да изберат да избегне всеки вариант, който изглежда рисков.

Струва си да попитаме също така дали пенсиите, осигурявани от работодатели, все още имат смисъл. Когато работодателите поемаха инвестиционния риск, това развитие беше логично, но сега създава само фрагментация. Всеки път, когато хората сменят работата си, те получават нови пенсии; малките пенсионни планове имат високи фиксирани разходи.

istock
istock

Помислете вместо това за следната структура. Правителството лицензира умерен брой пенсионни планове с нестопанска цел, може би въз основа на съществуващи фондации, тръстове или фондове от публичния сектор.

Не знаем как да си осигурим финанси за пенсия

Работодателите ще определят своите пенсионни вноски, както го правят днес, но след това ще ги насочат към плана, избран от конкретния служител. Пенсионният планът ще реши как да се инвестират парите, в съответствие с разпоредбите, а служителите няма да могат да теглят средствата до пенсиониране.

Това ще продължи да бъде система с фиксирани вноски, но ще работи съвсем различно. Пенсионните планове бързо ще станат големи, което ще им осигури икономии от мащаба, по-ниски разходи и ресурси за осъществяване на сложни инвестиции.

istock
istock

Те ще знаят кога точно трябва да изплащат пенсиите и биха могли да планират ликвидността по съответния начин. Тежестта върху компаниите и физическите лица ще изчезне. Това е структура за евтини, дългосрочни инвестиции.

Може да изглежда като вмешателство, но лицата, които искат да управляват сами инвестициите се, разбира се, ще получат позволение. Старите пенсионни планове с фиксирани доходи бяха страхотни икономически институции: сложни фондове от частен капитал с дълъг инвестиционен хоризонт. За съжаление сигурността, която те предлагаха на пенсионерите, вече не е постижима. Трябва вместо това да се стремим да предлагаме пенсии с фиксирани вноски с подобно качество.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg