Повече тегления от банкомат да бъдат безплатни, ако се ползва платежна сметка за основни операции, в която постъпват пенсии, заплати и стипендии, предлага омбудсманът Диана Ковачева в становище по промените в Закона за платежните услуги и платежните системи, внесен от Министерски съвет в парламента.

В момента законопроектът предвижда:

„(1) Когато по платежна сметка за основни операции по чл. 118 постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти и лихвите върху тях:

1. не се начислява такса за регулярно обслужване на сметката;

2. потребителят ежемесечно може да инициира общо до три кредитни превода, включително чрез системите за онлайн банкиране на обслужващата банка, и общо до три операции по теглене на пари в брой от терминално устройство АТМ или ПОС на обслужващата банка, за които не се начисляват такси.

(2) Алинея 1 не се прилага за теглене на пари в брой чрез терминални устройства АТМ и ПОС на доставчици на платежни услуги, различни от обслужващата банка, както и за теглене на пари в брой на каса в офис на банка.“

Според омбудсмана не става ясно от мотивите как е определен броят на платежните операции, които гражданите с открита платежна сметка могат да извършват безплатно, а именно: „общо до три кредитни превода“ и „общо до три операции по теглене на пари в брой“.

Теглим до три пъти безплатно от банкомат заплати и пенсии

Смятам така предложеният брой на безплатни операции за недостатъчни за личното ползване от потребителите, като се вземе предвид броят на комуналните услуги – електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване, телефонни услуги, както и плащането на данъци и такси.

Предлагам също така, при теглене на пари в брой да се включи и определен брой платежни операции на гише в банков офис, което би гарантирало безплатно обслужване при техническа неизправност на АТМ, за каквито проблеми в институцията на омбудсмана постъпват значителен брой сигнали,предлага Ковачева.

istock
istock

Финансовата помощ за хората с увреждания и издръжката след развод  и раздяла да бъдат включени в сумите, които могат да постъпват в безплатните сметки за основни операции, иска още омбудсманът.

Още повече, съгласно Директивата, за да се насърчат уязвимите потребители да участват в пазара на банкови услуги на дребно, следва да им се предоставят по-благоприятни условия (безплатно) при ползване на платежни сметки за основни операции, посочва тя.

Месечната финансова подкрепа за хората с увреждания е различна като философия от общото социално подпомагане, тъй като не е зависима от доходите на лицата – отпуска се винаги, независимо дали хората с увреждания работят по трудов договор, получават пенсия или са безработни, и е предназначена за компенсиране на разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане. За подкрепа на хората с увреждания са предвидени и целевите помощи по чл. 69, за които са въведени и допълнителни изисквания, определени от вида на увреждането.

Съответно, правото на издръжка на ненавършили пълнолетие деца е безусловно. Пълнолетни лица, продължаващи образованието си, продължават да имат право на издръжка при наличието на определени предпоставки. Включването на тези средства гарантира правото на съответните лица да се възползват от т.нар. „безплатна сметка““, посочва в мотивите си омбудсманът.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg