Общите доходи на българските домакинства се увеличават през третото тримесечие на 2022 г. с 21,1% спрямо година по-рано при още по-силно нарастване на разходите с 23,8%, показва проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият доход средно на лице от домакинство нараства през периода юли - септември 2022 година с 21,1% спрямо същото тримесечие на 2021 г., достигайки 2346 лева, като в същото време общите разходи се увеличават с цели 23,8% до 2239 лева.

Най-висок относителен дял през третото тримесечие на настоящата година имат доходите от работна заплата (53,3%), следвани от доходите от пенсии (34,2%) и тези от самостоятелна заетост (4,9%). Спрямо третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 4,9 процентни пункта, делът на доходите от пенсии нараства с 5,5 пункта, а от самостоятелна заетост намалява с 0,5 на сто.

Какво да учите, за да взимате висока заплата

В номинално изражение доходите от работна заплата нарастват през третото тримесечие до 1249 лева от 1129 лева година по-рано (повишение с 10,7%), доходите от пенсии се увеличават рязко до 801 от 557 лева (скок с 43,9%), тези от самостоятелна заетост нарастват до 116 от 105 лева (повишение с 9,9%), а доходите от социални обезщетения и помощи се увеличават до 53 от 40 лева (повишение с 32,1%).

Структура на общия доход на домакинство през третото тримесечие на 2021 и 2022 г.

В същото време общите разходи средно на лице от домакинство скачат през периода юли - септември 2022 г. с 23,8% спрямо същия период година по-рано, достигайки 2239 лева.

Най-голям относителен дял през третото тримесечие отново заемат разходите за храна и безалкохолни напитки (30,2%), следвани от жилищните разходи (19,0%), за данъци и социални осигуровки (11,4%) и за транспорт и съобщения (11,1%).

Колко е средната брутна заплата за страната

Относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 0,4 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2021 г., делът на разходите за жилище се повишават с 1,6 пункта, за здравеопазване - с 0,3 пункта, докато относителният дял на разходите за облекло и обувки намалява с 0,3 пункта, а на разходите за алкохолни напитки и цигари - с 0,2 процентни пункта.

Според НСИ през третото тримесечие на годината се увеличават разходите за храна и безалкохолни напитки с цели 25,3% до 675 лева (от 539 лева година по-рано), разходите за алкохолни напитки и цигари се повишават с 18,2% до 87 лева, за облекло и обувки - с 10,2% до 69 лева, докато разходите за жилище (вода, ток, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват с цели 35,1% до 426 лева спрямо 315 лева година по-рано.

С 29,9% нарастват и разходите за здравеопазване, достигайки 138 лева, докато разходите за транспорт и съобщения се повишават с 25% до 248 лева, за данъци и социални осигуровки се увеличават с 9% до 255 лева, а за свободно време, културен отдих и образования нарастват с 23,7% до 149 лева.

Ниските доходи и високата инфлация ескалират недоволство и в България

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година, отчита НСИ.

Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия, като в същото време се увеличава потреблението на месни произведения и на зеленчуци, докато при потреблението на месо, кисело мляко, сирене и яйца няма промяна.

Структура на общия разход на домакинство през третото тримесечие на 2021 и 2022 г.За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg