През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1879 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2022 г. със 7,8 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт. През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 16,6 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: Образование - с 19,7 на сто, Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - с 14,9 на сто, Финансови и застрахователни дейности - с 12,6 на сто, и Хуманно здравеопазване и социална работа - с 11 на сто.

Без таван на заплатите в 17 държавни фирми

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2022 г. е 1839 лв., за ноември - 1851 лв., и за декември - 1947 лева. 

През четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо e увеличението в икономическите дейности: Селско, горско и рибно стопанство - с 23,4 на сто, Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - с 23,1 на сто, и Други дейности - с 22,1 на сто. 

istock
istock

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2022 г. са:

·  Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения - 4417 лева;

·  Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 2934 лева; 

·  Финансови и застрахователни дейности - 2853 лева.

Каква част от заплатата взимаме след пенсия

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности:

·  Хотелиерство и ресторантьорство - 1088 лева;

·  Други дейности - 1275 лева;

·  Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 1356 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 13,5 на сто, а в частния - със 17,7 на сто.

Наетите хора по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2022 г. намаляват с 16 500, или с 0,7 на сто, спрямо края на септември 2022 г., като достигат 2,26 млн. В края на декември 2022 г. в сравнение с края на декември 2021 г. наетите хора намаляват с 5600 или с 0,2 на сто. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg