Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени таксите, които частните съдебни изпълнители събират за изпълнение на парични вземания след предявяване на изпълнителния лист и образуването на изпълнително производство.
 
Става дума за последното изменение на чл. 26 от раздел II „Пропорционални такси" на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, прието с Постановление на Министерски съвет от 2013 г.
 
Решението по жалба на физическо лице подлежи на обжалване пред петчленен състав.
 
Досега частните съдебни изпълнители събираха следните такси върху парични вземания:
 
а) до 100 лв. - 10 лв.;
 
б) от 100 до 1000 лв. - 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.;
 
в) от 1000 до 10 000 лв. - 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.;
 
г) от 10 000 до 50 000 лв. - 820 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.;
 
д) от 50 000 до 100 000 лв. - 3220 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;
 
е) над 100 000 лв. - 5220 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.
 

Магистратите от тричленната инстанция считат, че с изменението на чл. 26 не е постигната целта - да се намали икономическата тежест, което от своя страна да доведе до подобряване на бизнес климата и намаляване на задължнялостта.
 
В доклада към проекта не е представен и анализ в тази връзка и не е доказано дали това символично намаление на минималната част от пропорционалните такси ще доведе до тази цел.

При какви условия колекторите могат да търсят длъжници

Таксите остават значителни и затрудняват икономическия оборот,
не е приложен и достатъчен анализ и доказателства за разходите, които покриват тези такси, пореди което не може да се направи адекватна преценка на икономическата обоснованост на предложения размер на таксите.
 
С тези мотиви оспорената разпоредба следва да бъде отменена като незаконосъобразна и приета при нарушение на чл. 6 от АПК и непостигане на поставената цел за намаление на икономическата тежест и подобряване на бизнесклимата и задлъжнялостта в страната, посочват от ВАС.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg