От днес желаещите могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ в 11-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд, съобщиха от  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Кандидатстването ще продължи до 17,30 часа на 17 септември.

Националният иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на до 500 000 лв. за проект, като желаещите могат да подават своите документи по електронен път с електронен подпис на интернет адрес https://edelivery.egov.bg/.

Настоящата сесия ще подкрепи българските фирми с бюджет от над 5 млн. лв., като основна цел на Фонда е да насърчи научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на родния бизнес, като насърчава развитието на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер до 500 000 лв. Максималният срок за реализацията на научноизследователския и развоен проект е до 18 месеца.

Проектът се изпълнява на отделни етапи, като:
- Минималната продължителност на един етап не може да е по-малко от 3 месеца от датата на влизане в сила да договора;
- Максималната продължителност на един етап не може да надхвърля 12 месеца от датата на влизане в сила да договора.

Интензитетът на помощта, изчислен на основата на допустимите разходи по проекта, не трябва да надвишава:
- 50% - за индустриални научни изследвания / от TRL 3 до TRL 5;
- 25% - за експериментално развитие / от TRL 6 до TRL 7;

Нови условия за получаване на безвъзмездна помощ за COVID-19

Интензитетите на помощта за индустриални научни изследвания и експериментално развитие могат да бъдат увеличени, като достигнат 80 % от допустимите разходи, както следва:

- с 10% за средни предприятия;
- с 20% за микро/малки предприятия;
- с 15%, ако е изпълнено едно от следните условия:

1. Проектът включва ефективно сътрудничество между предприятия с участието на поне едно МСП или се осъществява в поне две държави членки или в държава членка и договаряща страна по Споразумението за ЕИП, и нито едно от предприятията не поема повече от 70% от допустимите разходи или

iStock
iStock

2. Проектът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания, която поема най-малко 10% от допустимите разходи и разполага с правото да публикува резултатите от собствените си научни изследвания.

В своите предходни 10 конкурсни сесии Фондът финансира развитието на над 500 проекта с над 90 милиона лева в сферата на информационните и комуникационните технологии, мехатрониката, биотехнологиите, творческата и развлекателната индустрия и други.

Правилата за управление на средствата на Национален иновационен фонд (ПУСНИФ), както и пълна информация относно необходимите за кандидатстване документи и протичане на процедурата по кандидатстване ще откриете тук: https://www.sme.government.bg/?p=51148.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg