Информацията за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, да бъде централизирана в една база данни. Това предвижда нова наредбата за воденето на  система за единна входна точка за запорите на движими вещи и за онлайн платформата за електронни публични търгове, качена за обществено обсъждане. Става въпрос за автомобили и други пътни превозни средства, селскостопанска техника, въздухоплавателни средства и др.
 

Системата ще позволява достъп за правоимащите органи и всички лица на територията на страната или извън нея. Наредбата предвижда още Министерството на правосъдието да предоставя няколко електронни услуги.

Първата е „Електронно първо уведомяване на наложен запор“, в което ще се  съдържа информация за наложения запор (в полза на кого е наложен, дата на налагане, делото/бъдещия иск, по които е наложен, длъжникът, местонахождение на имуществото, съдебният изпълнител при съдебно изпълнение.

Втората услуга е  „Електронно уведомяване при промяна на състоянието на наложения запор върху вещ“ – съдържа информация за наложения запор и промяната в неговия статус (в полза на кого е наложен запора; дата на налагане; делото/бъдещия иск, по които е наложен; длъжникът; местонахождение на имуществото; съдебният изпълнител при съдебно изпълнение).

Освен това ще се предоставя „Електронна справка за наличие на запор върху имущество“, както и „Електронна справка за наличие на запорирано имущество на лице“. Тези услуги се предоставят безплатно на длъжника чрез системата за сигурно електронно връчване.
 
Единната входна точка за запорите ще съдържа информация единствено за вече наложените от съдебните изпълнители запори върху движимите вещи с регистрационен режим, но не и за такива върху същите вещи по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците и др.

Предлагат промени във вземанията, които могат да се запорират

С тази система ще се гарантира информиране на заинтересованите лица относно тежестите и ограниченията върху движимите вещи, предмет на регулация, ще се повиши сигурността при прехвърлителните сделки и ще се оптимизира принудителното изпълнение върху посочените движими вещи, пише в мотивите към проекта на наредба. Предвидено е информационна система за запорите и платформата за електронни публични търгове да функционират на основата на обща информационна система. Това ще позволи автоматизирано движение на данни от едната система в другата и обратно.

istock
istock

Онлайн платформата за електронни публични търгове поддържа запис за всяка операция, извършена от потребителите, свързана с кандидатстването чрез подаване на документи и участието с наддаване в електронните търгове, включително данни за създаването и обмена на документи и за отделните участници в операциите, а действията се удостоверяват с електронни времеви печати.

Организаторът на електронния публичен търг ще го разгласява, като определя 30-дневния срок за регистриране на участниците в търга, както и началото и края на наддаването, което трябва да започне не по-рано от 5 дни след изтичане на срока за регистрация.

Лице, което желае да участва като наддавач в конкретен електронен публичен търг, може в срока за регистрация да подаде писмена молба за това в канцеларията на съдебния изпълнител, организатор на електронния публичен търг, пише още в наредбата.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg