Големите компании ще бъдат задължени да оповестяват в специална декларация платените от тях данъци в различните държави. Това предвиждат промени в Закона за счетоводството, качени за обществено обсъждане.

Правилото ще важи за мултинационалните групи с консолидирани приходи над 1 500 000 000 лв. и самостоятелни предприятия, чийто приходи надвишават 1 500 000 000 лв. на база индивидуален годишен финансов отчет, осъществяващи дейност в ЕС .

Оповестяването ще се прилага от 1 януари 2025 г. за годишните финансови отчети за 2024 г., пише още в законопроекта.  

В случай че групата осъществява дейност в ЕС само чрез дъщерни предприятия и клонове, те следва да публикуват и предоставят на разположение декларацията на крайното предприятие майка, а ако такава не е на разположение, да изготвят и публикуват декларация, съдържаща цялата информация, с която разполагат.

Целта на това докладване е да се насърчи корпоративната отговорност и прозрачност и плащането на данъци в държавата, в която са реализирани печалбите, като в същото време се осигури възможност за упражняване на обществен контрол върху дейността на мултинационални групи, по отношение на спазването на данъчното законодателство и въздействието, което спазването на данъчното законодателство има върху реалната икономика, пише в мотивите към промените.

По данни на ЕК най-малко 6 000 са транснационални компании, които извършват дейност на пазарите на ЕС, ще трябва да предоставят декларация по държави. От тях около 2 000 дружества са с централно управление в ЕС).

Предлагат нови промени при пренасяне на пари през границата

Друга промяна в закона предлага увеличение на глобите и имуществените санкции за фалшиво счетоводство, като целта е да се въведат адекватни наказания с цел подкупване на чужди длъжностни лица или за укриване на такъв подкуп и са във връзка с препоръка на ОИСР. Според организацията действащите наказания за нарушенията, свързани с фалшиво счетоводство, все още изглеждат много ниски, за да бъдат ефективни в борбата с корупцията.

istock
istock

Предвижда се с новите увеличени глоби и имуществени санкции (от 5 000 до 15 000 лв. за физическото лице, а на предприятието – от 10 000 до 20 000 лв.) да се постигне ефективност, пропорционалност и възпиращ ефект на наказанията за фалшиво счетоводство както за ръководителите на предприятията, така и за предприятието като юридическо лице, пише още в мотивите към законопроекта.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg