Ако проверка на контролните органи установи, че течното гориво на бензиностанцията не съдържа биогориво, то ще се изтегля от пазара. Това предвиждат промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, приети от парламента.

Привеждането на горивото в съответствие с изискванията на закона се доказва с проба от смесеното гориво, взета от контролните органи и изпитана в акредитирана лаборатория. То ще се тества по показатели, определени в наредба, като разходите за изследването ще са за сметка на крайния разпространител.

В протокола от изпитването на акредитираната лаборатория трябва да се съдържа цялата необходима информация за идентифициране на взетата проба.

България в топ 5 на държавите с най-ниска достъпност на горивата

Контролните органи въз основа на протокола от изпитването извършват експертиза за съответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за чистотата на атмосферния въздух и при установено несъответствие течното гориво се изтегля от пазара.

istock
istock

Камери ще следят всички точки на подаване на горива към котелния цех в топлоелектрическите централи, към местата на непосредственото подаване на гориво в котлите към всяка инсталация, както и общото място за съхранение на горивото, предвижда друга промяна.

Тя важи за операторите на големи горивни инсталации на твърдо гориво и/или биомаса като ТЕЦ и операторите на средни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 20 MW.

Колите с газова уредба с предимство в центъра на градовете

Системата за видеонаблюдение трябва да осигурява проследяване в реално време на вида на подаваното гориво чрез стационарно монтиране на видеокамери на всички точки на подаване на горива към котелния цех на всяка инсталация, както и на общото място за съхранение на горивото.

Операторите осигуряват за своя сметка отдалечен достъп на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира инсталацията, и на органите на местно самоуправление до видеоизображенията в реално време и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата информация.

Санкцията при нарушения ще бъде от 15 000 до 50 000 лв., а при повторно провинение глобата е от 50 000 до 150 000 лв.
 
 

 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg