В последните години се наблюдава масова порочна практика за фиктивно осигуряване без действително полагане на труд. В масовия случай това са лица с недостигащ 15 години действителен осигурителен стаж за отпускане на пенсия и пребиваващи в чужбина, съобщава НОИ, като се позовава на данни на поделението си в Разград. За целта се изискват справки от АИС „Граничен контрол“ от Областна дирекция на МВР – Разград относно датите на напускане/завръщане в Република България.

Лице с настоящ адрес в друга държава подава документи за отпускане на пенсия по реда на чл. 68, ал. 3 от КСО, като има общо 10 години осигурителен стаж по представени трудови книжки. В информационната система на НОИ се визуализират данни за 5 години осигурителен стаж в качеството на самоосигуряващо се лице – земеделски стопанин. За преценка на правото е подаден сигнал за проверка от контролните органи в ТП на НОИ – Разград, при която е установено, че лицето е напуснало територията на България преди 5 години, след което е регистрирано чрез упълномощено лице като земеделски стопанин в ОД „Земеделие” – Разград, съответно чрез упълномощено лице и в ТД на НАП. През периода, за който са внесени осигурителни вноски в качеството на земеделски стопанин, лицето не е било на територията на България нито един ден.

Заради очерталата се тенденция, контролните органи в ТП на НОИ – Разград засилиха контрола и в тази посока. През 2020 г. са извършени проверки за 79 лица, кандидатствали за отпускане на пенсия с недостигащ 15 години стаж. От тях за 71 души е установено, че са подавани данни, но не пребивават на територията на страната и не упражняват трудова дейност, като за тях не е зачетен осигурителен стаж и доход. За 17 осигурители, които са назначавали такива лица, е сезирана прокуратурата. През 2021 г. са извършени проверки за 87 лица, на 43 не е зачетен осигурителен стаж. През 2022 г. са извършени проверки за 83 лица, на 36 не е зачетен осигурителен стаж.

В поделението на НОИ в Разград непрекъснато постъпват сигнали от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) за образувани досъдебни производства срещу лица, при които има съмнения, че са си послужили с неистински документи с цел лично облагодетелстване. От страна на длъжностното лице се изготвят справки за получените суми за пенсии от отпускането им до получаване на сигнала, копират се всички заявления и документи от пенсионното досие. Пенсиите на лицата се спират от изплащане с цел да се предотврати по-нататъшното източване на средства от бюджета на ДОО.

istock
istock

Мерките, взети от всички институции, пряко засегнати от случаите, както и очевидно повишения обществен интерес, доведоха до намаляване на броя на случаите с постъпили сигнали от ОД на МВР и спрени от изплащане пенсии с разпореждания на длъжностното лице. Получените искания в ТП на НОИ в Разград за предоставяне на информация в последните години са следните: 2019 г. – 65 бр.; 2020 г. – 48 бр.; 2021 г. – 26 бр., като 6 бр. от тях не са пенсионери, и 2022 г. 48 бр. – 44 бр. не получават пенсии. За същите години сумите на неправилно изплатените пенсии, които подлежат на възстановяване от лицата, са както следва:

- За 2019 г. – постановени са 8 разпореждания за възстановяване на неоснователно получените суми за пенсии общо за 51 975,30 лв.;

Бум на новите пенсионери

- За 2020 г. – постановени са 3 разпореждания за възстановяване на неоснователно получените суми за пенсии общо за 7 266,51 лв. 17брой 1/2023 г.

- За 2021 г. – постановени са 5 разпореждания за възстановяване на неоснователно получените суми за пенсии общо за 40 965,46 лв.;

- За 2022 г. - постановени са 6 разпореждания за възстановяване на неоснователно получените суми за пенсии общо за 15 985,15 лв., всички за лица с постановена присъда от Районен съд - Разград.

Има случаи, при които документите са със специфично съдържание и изискват медицински познания – експертни решения на ТЕЛК (ЕР на ТЕЛК). Такива казуси възникнаха през 2012 г., когато бе получено писмо от Районна прокуратура за образувано досъдебно производство срещу неизвестно лице за това, че в условията на продължавано престъпление е съставило неистински официални документи - експертни решения на ТЕЛК, с цел същите да бъдат използвани пред НОИ за отпускане на пенсии.

Списъкът съдържаше информация за 267 лица, част от които не са пенсионери. За всички, получаващи пенсии, длъжностното лице по пенсионно осигуряване постанови разпореждания за спирането им на основание на текстове от Кодекса за социално осигуряване (КСО) – поради представяне на доказателства за обстоятелства, които могат да доведат до прекратяване на получаваните пенсии, с цел да се предотврати по-нататъшното им получаване.

istock
istock

Органите на полицията започнаха проверки относно неистинността на представените експертни решения. При част от тях лицата признават своята вина, а именно, че са си послужили с документ с невярно съдържание с цел отпускане на пенсия. Същите сключват споразумение с Районна прокуратура, признават се за виновни и възстановяват по сметката на ТП на НОИ - Разград сумата на изплатените пенсии от отпускането до спирането им. Други не се признават за виновни и за тях процедурата продължава в Районен съд, който впоследствие признава тяхната вина и ги осъжда да възстановят на НОИ получените суми за пенсии, ведно със законната лихва.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg