От 1 април ще бъде увеличена втората пенсия, изплащана от един от големите пенсионно-осигурителни фондове у нас. Става въпрос за ПОК „Доверие“. 

С около 10 на сто ще бъдат вдигнати пожизнените пенсии, а тези, които се плащат за определен период от време, ще имат ръст с повече от 14 на сто, уточняват от компанията.

Ръстът е в следствие на реализираната доходност, половината от превишението на която ще бъде използвана за пенсиите. Останалата ще бъде заделена като резерв в случай на бъдещ неблагоприятен развой.

Как да проверим натрупалите се пари по партидата ни в пенсионен фонд

В съответствие с изисквания на нормативната уредба и Правилата на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие” и на Фонд за разсрочени плащания „Доверие”, считано от 01.04.2022 г., ще бъде актуализиран размерът на отпуснатите пожизнени пенсии и разсрочени плащания, за което Управителният съвет на ПОК „Доверие“ взе следните решения:

istock
istock

- Актуализацията на пожизнените пенсии да се извърши с 50 на сто от превишението на реализираната, на годишна база, доходност от инвестирането на средствата на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие” през периода от 04.10.2021 г. до 31.03.2022 г., включително, над техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен размерът на отпуснатите пожизнени пенсии.

- Актуализацията на разсрочените плащания да се извърши с 50 на сто от реализираната доходност, на годишна база, от инвестирането на средствата на Фонда за разсрочени плащания „Доверие” през периода от 20.09.2021 г. до 31.03.2022 г., включително.

Реализираната доходност, през периода, за който се отнася актуализацията, от управлението на активите на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“ е 19.58%, на годишна база, а на Фонда за разсрочено плащане „Доверие“ е 28.79%, на годишна база.

Колко българи преместиха парите си за втора пенсия

Въз основа на постигнатата положителна доходност и в резултат на актуализацията, размерът на отпуснатите пожизнени пенсии и разсрочени плащания ще бъде увеличен, без да се променя техния гарантиран размер, като конкретният процент на увеличението на всяка пожизнена пенсия или разсрочено плащане зависи от времето, в рамките на посочените по-горе периоди, през което средствата на съответния пенсионер или осигурено лице, са управлявани във Фонда за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие”, съответно във Фонда за разсрочени плащания „Доверие”.

 Останалата част от реализираната доходност, с която не е извършена актуализация на пожизнените пенсии и разсрочените плащания, се заделят в отделна аналитична сметка на всеки от фондовете за извършване на плащания, като един вид резерв, който да се ползва при евентуални неблагоприятни резултати от управлението на техните средства.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg