Когато пенсионер почине, може да има неполучени суми от пенсия. В този случай от наследниците се подава заявление в териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ), към което се прилага оригинал на удостоверение за наследници.

Неполучените суми от починалия пенсионер се изплащат на упълномощеното от всички наследници лице, като пълномощното следва да е нотариално заверено, уточняват експертите на НОИ.

Ако няма упълномощено лице, на всеки един от наследниците се изплаща полагащата му се част съгласно Закона за наследството. Полагащата се част на наследниците може да се изплати както с пенсионен запис, така и по представена от наследника банкова сметка.
 
В зависимост от начина на изплащане на пенсията на починалото лице (чрез пощенска станция или чрез доставчици на платежни услуги , лицензирани от Българска народна банка (БНБ) или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната, с които НОИ има сключен договор за изплащане на пенсиите) се прилага различен подход.
 
Когато починалият пенсионер е получавал пенсията си чрез пощенска станция, полагащата се част на наследниците може да се изплати с пенсионен запис на посочен от наследника адрес или по представена от него лична платежна сметка.

Какво да направя, ако не ми платят обезщетение за пенсиониране

Когато пенсията е изплащана чрез доставчици на платежни услуги или техен клон, НОИ служебно изпраща на съответния клон удостоверение с данните за последния месец, за който починалият е имал право на пенсия, както и за месеца, до който включително е преведена пенсията по личната му платежна сметка.

istock
istock

В случай че преведената пенсия се отнася за време след месеца, през който е починал пенсионерът, размерът се вписва в удостоверението. Изпратеният от НОИ документ служи за закриване на платежната сметка на починалия пенсионер и за изплащане на остатъка от сумите по неговата сметка на правоимащите лица.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg