С преходни разпоредби в Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, в сила от 29.01.2023 г.,  се регламентира, че служебно се възобновява правото на пенсия за инвалидност и/или добавка за чужда помощ на лицата с изтекъл срок на експертното решение, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване до влизането в сила на закона, когато е налице забавяне в медицинската експертиза. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

За хаос при изплащане пенсиите на хората с увреждания алармира омбудсманът

Информацията за тези лица бе получена от Министерството на здравеопазването (МЗ) в Националния осигурителен институт (НОИ)  на 13 февруари 2023 г. в законоустановения срок, разясняват от института.

Регулярна информация за лицата, които попадат в обхвата на другите разпоредби, ще се подава в НОИ от МЗ до 20-то число всеки месец, считано от текущия.

В изпълнение на закона по получените от МЗ списъци НОИ ще изплати пенсиите и добавките с удължен срок през първата половина на месец март 2023 г.

Нова формула за изчисляване на проценти ТЕЛК

Ще се възстанови и продължи изплащането на следните видове пенсии и добавки:

- Лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
- Лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;
- Лична пенсия за военна инвалидност;
- Лична пенсия за гражданска инвалидност;
- Социална пенсия за инвалидност;
- Наследствена пенсия, която се изплаща на лица въз основа на определен в ЕР на ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане;
- Добавка за чужда помощ.
 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg