Най-голямата заплаха за интегритета и въобще смисъла от втория стълб на пенсионното осигуряване са идеите то да се направи по-„социално“ или „солидарно“ по модела на първия (държавен) стълб, констатира в анализ на ЕКИП икономистът Георги Вулджев. 

Според него, никога не трябва да забравяме, че по идея (уж) държавният и частният стълб на задължителното пенсионно осигуряване трябва да се допълват. Единият трябва да компенсира недостатъците на другия.

Да се абстрахираме за момент от факта, че слабостите на държавния стълб са толкова фундаментални, че е обречен на фалит. По тази причина трябва да се премине към изцяло частно осигуряване, счита ЕКИП, но другите експерти изтъкват, че не трябва да противопоставяме двата стълба, защото и двата са нужни, защото се допълват.

За преизчисляване на пенсиите скочиха и в Русе

Експертът на ЕКИП е съгласен, но очевидно тогава според него няма смисъл да имаме два еднакви или дори сходни стълба, нали? Защо тогава именно в тази посока работи социалното министерство в синхрон със самите частни фондове?

Най-актуалното предложение за изплащане на вторите пенсии (от частните фондове) включва поставянето на „минимална“ частна пенсия по подобие на минималната държавна пенсия, която се повишава на 250 лв. догодина. Изключително лоша идея.


Защо във втория стълб не трябва да има минимална пенсия?

За да могат частните фондове да гарантират „минимална“ ще трябва да създадат някакъв общ пул от резерви специално за тази цел, който се формира от част от вноските на всички, които се осигуряват в тях. Такъв общ пул може да се формира от всеки фонд самостоятелно или заедно от всички фондове.

Как ще плащат коледните добавки за пенсионерите

На практика това означава, че фондовете ще трябва да преразпределят пари от хората, които са натрупали много спестявания към тези, които са натрупали прекалено малко, за да могат да покрият определения от държавата минимум за частна пожизнена пенсия. Така във вторият, уж частен, стълб на системата се въвежда механизъм на преразпределение много сходен на този в първия държавен стълб.

Това до значителна степен би убило смисъла от задължителното частно пенсионно осигуряване. Цялата му идея е, че пенсията, която дадено лице може да получи зависи изцяло от 1) спестяванията натрупани от него и 2) възвръщаемостта от тези спестявания.

С други думи – на стари години всеки ще пожъне това, което си е посял през годините със своите спестявания. Ако се е осигурявал редовно и на високи доходи – ще извлече много. Ако се е осигурявал нередовно и на ниски доходи – ще извлече малко. Ако се сложи минимален праг на втората пенсия тази закономерност ще се наруши.

България дава най-малко пари за пенсии и помощи

Нарушаването на тази закономерност обезсмисля втория стълб, защото именно в нея се изразява нейният „допълваща“ и „алтернативна“ характеристика спрямо първия стълб.

В първия държавен стълб финансови средства се преразпределят от едни към други, за да се предостави някакво минимално ниво на доходи в пенсионна възраст. Това е „социалният“ елемент на пенсионната система, който, както е очевидно не е „справедлив“.

istock
istock

Това какви пенсии ще получиш от първия стълб зависи само частично от това колко осигуровки си вкарал в системата. Много пенсионери извличат повече от него, отколкото са внесли, докато други извличат по-малко. Няма как и да е иначе когато целта е „солидарност“, т.е. от едни да се даде на други, за да се гарантира някакво минимално ниво на доходи за всички.

Защо вторите пенсии са ниски

От втори стълб не би имало смисъл ако работи като държавния

Философията на втория частен стълб е изначално различна. Там „справедливостта“ на пенсията е приоритет за сметка на „солидарността“ (или поне досега беше така). Във втория стълб всеки си има своя собствена осигурителна сметка, която е лично негова и съответно това каква пенсия ще извлече от нея зависи от това колко пари е натрупал.

Данните показват, че досега частните пенсионни фондове успяват да запазят стойността на тези спестявания (да ги предпазят от инфлация) и да добавят съвсем лека доходност към тях. Тоест, данните сочат, че това колко пари ще може да извлече едно лице под формата на пенсия от своята лична сметка във втория стълб зависи на 90% от това колко е внесъл той самия. Колкото си спестил – толкова взимаш. Кое може да е по-справедливо от това?

Вече сигурно започвате да разбирате как двата стълба по идея трябва да се допълват. Единият е солидарен, другият а справедлив.

Дават по 40 лв. за Коледа на най-бедните пенсионери

Когато настоящата система се създава преди 20 години, идеята е, че комбинацията от тези два стълба ще може да гарантира финансова стабилност и достойни пенсии. Това, че не успява да го направи е друг въпрос, който ЕКИП е коментирал неколкократно и поради което призовава за пенсионна реформа.

istock
istock

Ппредложението във втория стълб също да има „минимална“ пенсия на практика до голяма степен би саботирало настоящата пенсионна система. Ако се притесняваме от размера на вторите пенсии, то много лесно можем да го увеличим, ако вдигнем осигурителните вноски към втория стълб за сметка на тези в първия.

Омбусманът с препоръка за втория стълб на пенсионното осигуряване

Би я саботирало, защото би накарало частните пенсионни фондове да работят по подобие на НОИ, вкарвайки „солидарен“ елемент в своята работа, който би разрушил „справедливостта“ на вторите пенсии. Това, което всеки трябва да се запита е – за какво са ни два стълба, които функционират по сходен начин и имат сходни цели? Това е напълно безсмислено. По-голямата опасност е, че това всъщност може да изиграе ролята на първа стъпка към национализацията на втория стълб, т.е. сливането му с първия. Нещо, което управляващите се опитаха на направят преди 5 години, но за щастие не успяха.

Това би било катастрофално за пенсионната система в България, уточнява експертът. Доколкото има някаква надежда тя един ден да е финансово стабилна и да може да предоставя достойни пенсии, тази надежда е във втория и третия стълб, след правилните реформи, разбира се. Държавният стълб е огромна черна дупка, която само ще расте. Категорично не трябва да допускаме и втория стълб да бъде превърнат в такава, изразява мнението си  експертният клуб за икономика и политика.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg