От следващата година влизат в сила нови условия, на които хората трябва да отговарят, за да се пенсионират. Първата промяна е във възрастта за пенсия. През тази година, за да се пенсионирате, трябва да имате навършени 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете.

От 1 януари 2023 г. обаче минималната възраст за пенсиониране се вдига с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете. Така вече трябва да имате навършени 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете. Възрастта за пенсия ще продължи да расте до 2037 г., когато ще се изравни  мъжете и жените – навършени 65 години.

Втората промяна е свързана с осигурителния стаж. През тази година нужният стаж за пенсиониране е 36 години и два месеца за жените и 39 години и два месеца за мъжете. От следващата година жените трябва да имат зачетен стаж 36 години и 4 месеца, а мъжете – 39 години и 4 месеца. И стажът, както възрастта, ще продължи да расте до 2037 г., когато ще стане 37 години за жените и 40 години за мъжете.

Важно е да се знае, че новите условия са за хората, които не са изпълнили все още условията за пенсиониране. Тези, които в предходна година са изпълнили изискванията за стаж и възраст, но не са се пенсионирали, ще могат да го направят през следващите години, независимо от това дали има промени в условията.

Описаните до тук условия важат за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, работещи при условията на трета категория труд или това са най-масовите случаи на пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

НОИ
НОИ

Промени има и ако искате да се пенсионирате при недостигащ стаж. Отпускането на „пенсия за осигурителен стаж и възраст при непълен стаж“ е разписано в чл. 68, ал. 3 от КСО, според който  е достатъчно човек да има най-малко 15 години действителен осигурителен стаж и да е навършил необходимата възраст. От 2023 година нужната възраст, за да се пенсионирате по тази мярка е навършени 67 години.

Хората имат право и на ранно пенсиониране, но не по-рано от 1 година преди навършване на възрастта, посочена в закона за съответната година.
От следващата година от тази възможност могат да се възползват жените, навършили 61 години и стаж от 36 години и 4 месеца, както и мъжете, навършили 63 години и 6 месеца с наличен осигурителен стаж 39 години и 4 месеца.

Ако изберат ранно пенсиониране, хората ще получават намалена пенсия пожизнено. Сумата се намалява с 0,4 на сто за всеки месец, включително и непълен, който не достига на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО. Човек, на когото е отпусната ранна пенсия, няма право на пълна такава.

Някои професии са по-облагодетелствани в условията за пенсиониране. Такива са   военнослужещите,  държавните служители, работещи в Министерство на вътрешните работи, по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители от Закона за пощенските услуги, държавни служители работещи по  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, осъществяващи охрана на съдебната власт, следователите и младшите следователите с положен стаж на тези длъжности до 09.08.2016 г., работещите в Държавна агенция „Разузнаване“,  „Национална служба за охрана“, ДАНС, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", както и водолазите.

НОИ
НОИ

От следващата година те имат право да се пенсионират при навършени 54 години и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително прослужени  като военнослужещи.

Какво означава, ако получите писмо от НОИ за пенсиониране

Промени има и за хората, работили при първа и втора категория труд.

От 2000 г., всички лица, които работят при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за ранно пенсиониране, независимо от възрастта. Осигурителните вноски за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на работодателите.
Хората, които са работили 10 години при условията на първа категория труд, придобиват право на пенсия, ако са навършили възраст до 31 декември 2015 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.

От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 55-годишна възраст. Изискващата се възраст за през 2023 г. е 50 години и 4 месеца за жените и 54 години за мъжете.

istock

По-различни са условията за пенсиониране за хората, работили втора категория труд. Те придобиват право на пенсия след като са работили втора категория труд поне 15 години и отговарят на следните условия – до 31 декември 2015 г. да са навършили 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 60-годишна възраст. Нужната възраст за следващата година за пенсия е 55 години и 4 месеца за жените и 59 години за мъжете.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg