Заявлението за промяна на пощенска станция, чрез която се изплаща пенсия, да бъде подавано във всяка една пощенска станция на „Български пощи“ ЕАД. Пощенската  станция  по служебен  път  (най-добре  електронно)  следва  да  изпраща заявленията към НОИ.

Тази промяна се предлага да залегне в План за действие за внедряване на епизоди от живота „Раждане на дете", „Преместване в рамките на страната", „Стартиране на бизнес", „Наемане на служител" и „Закриване на бизнес", качени за обществено обсъждане.

Целта е да се подобрят административните процедури за петте епизода, по отношение на необходимите индивидуални стъпки, които извървява потребителят на услуги, документите, които трябва да бъдат представени при тяхното заявяване, времето за заявяване и срокът за предоставяне на услугата, разходите, вътрешните процеси,  координацията между институциите и др.

Сега заявлението  за  промяна  на  пощенска  станция,  чрез  която  се отпускат пенсии при смяна на постоянен адрес, може да бъде подадено  само в Териториалното поделение на НОИ, но не и в пощенска станция. В пощенска  станция  може  да  се  заяви  само,  ако  промяната е временна.

Друго предложение предвижда заявленията за промяна на пощенска станция да се обработват във всяко едно ТП на НОИ  и да не се създават хартиени пенсионни досиета в териториалните поделения. Сега заявлението  за  промяна  на  пощенска  станция,  през  която  се отпускат пенсии при смяна на постоянен адрес, може да бъде подадена  само  в  ТП  на  НОИ. 

istock
istock

Гражданинът  може  да  подаде заявлението във всяко ТП на НОИ. Има две основни препоръки:  А) Да не се прехвърля обработването на заявлението към ТП на НОИ, което съхранява пенсионно досие, а да може да се обработва във всяко поделение.

Ще продължи ли добавката от 120 лв. за пенсионерите

Б) Да не се създават хартиени досиета по ТП на НОИ, а да се централизира хартиеният архив. И двата варианта могат да се случат, след дигитализирането на пенсионните досиета в НОИ.
 
За да се случат тези промени са нужни нормативни промени, уточняват в плана.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg