Броят на пенсионерите за януари 2023 г. е с 20 564 лица по-малко в сравнение с януари 2022 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е по-висок със 106,58 лв., което е със 17% повече спрямо първия месец на предходната година, показват данните на НОИ.

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за една година е нараснал със 128,89 лв. или с малко над 19%.

Към 31 януари 2023 г. общият размер на отчетените приходи в консолидирания бюджет на ДОО е 835,6 млн. лв., което е с 38,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи възлизат на 1,614 млрд. лв. Това означава, че общите разходи са с 389,8 млн. лв. повече спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общите разходи най-голям е делът на разходите за пенсии, които са в размер на 1,487 млрд. лева. Този вид разходи са с 377,8 млн. лв. или с 34% по-големи спрямо същия период на 2022 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към 31 януари 2023 г. те са в размер на 112,4 млн. лв., което е с 9,7 млн. лв. повече спрямо същия период на 2022 г. Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към януари е 804,9 млн. лв.

Какви втори пенсии получават пенсионерите

Учителски пенсионен фонд
 

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 януари т.г. са в размер на 4,8 млн. лв. Постъпилите приходи са с 0,06 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи на фонда за периода са в размер на 6,7 млн. лв. Извършените разходи са с 1,8 млн. лв. повече в сравнение януари 2022 г.
 

istock
istock

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
 
Отчетените приходи към 31 януари 2023 г. са в размер на 937,2 хил. лв., което е с 37,6 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи са в размер на 33,4 хил. лв. или с 0,8 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg