В дългосрочен план българската пенсионна система е изправена пред сериозни демографски предизвикателства. Това се посочва в Конвергентната програма на Министерство на финансите.

Според анализа за периода 2021–2070 г. се очаква населението на България да намалее с близо 27% от около 6 887 600 до 5 048 700, като едновременно с това възрастовата му структура ще се влошава. Това ще доведе до чувствително нарастване на коефициента на възрастова зависимост – ако през 2021 г. на 100 лица между 20 и 64 г. съответстват 34 лица на възраст над 65 г., то през 2070 г. броят им ще нарасне до 54 на 100 лица.

Населението в трудоспособна възраст ще намалява и делът му от общата численост на населението в България ще се свие от около 64% до около 57%. От своя страна, делът на възрастното население (65+) ще нарасне от около 22% през 2021 г. до 30% през 2070 г., пише в документа.

Експертите посочват, че в последните години бяха предприети важни стъпки в отговор на демографския натиск върху държавната пенсионна система. С реформата от 2015 г. се създадоха условия за ограничаване ръста на разходите за пенсии с въвеждане на по-строги изисквания за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Както в резултат на демографските процеси, така и в резултат на предприетите мерки по отношение на правото на пенсия, броят на пенсионерите устойчиво ще намалява. По този повод следва да се отбележи, че увеличаването на смъртността сред населението над 60-годишна възраст в последната четвърт на 2020 г. и през цялата 2021 г. в резултат на пандемията от COVID-19, доведе до голям брой прекратени пенсии, съответно до спад в броя на пенсионерите с над 56 хил. през 2021 г.

В края на 2021 г. броят на пенсионери с пенсия за трудова дейност е бил 2 021 300. До 2070 г. се очаква той да намалее до около 1 612 000. И докато при лицата с пенсия за инвалидност се очаква намалението да продължи за целия разглеждан период, при пенсионерите с пенсия за осигурителен стаж и възраст намалението ще продължи до 2040 г., след което броят им ще започне плавно да се увеличава и ще усили демографския натиск върху държавната пенсионна система. Увеличението е в резултат на вливането в съвкупността на пенсионерите на генерациите, родени през 70-те и 80-те години на миналия век.

istock
istock

Демографският натиск след 2030 г. ще се усили и поради две допълнителни обстоятелства:

• На първо място, през 2027 г. престава да нараства изискуемият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при стандартната пенсионна възраст и за мъжете, и за жените. Тогава той ще достигне 37 г. за жените и 40 г. за мъжете.

• На второ място, приблизително в четвъртата декада на този век е периодът, в който ще престане да нараства и изискуемата пенсионна възраст – тя ще достигне 65 г. за мъжете през 2029 г. и 65 г. за жените през 2037 г. Тези обстоятелства ще доведат до влошаване на съотношението между броя на пенсионерите и броя на осигурените лица.

Пенсията, намалена за цял живот, е законна

През 2021 г. на 100 осигурени лица са съответствали 73 пенсионери с пенсии за трудова дейност, а за 2022 г. се очаква на 100 осигурени лица да съответстват 71 пенсионери. Т. нар. „вътрешносистемен коефициент на зависимост“ ще намалява, като в периода между 2027 г. и 2037 г., когато пенсионната възраст за жените и мъжете ще се изравни на 65 години, съотношението между броя на пенсионерите и броя на осигурените лица ще остане под 65%.

Това намаление е резултат от прогнозирания по-малък брой новоотпуснати пенсии през тези години, вследствие на увеличаването на пенсионната възраст и на изискуемия осигурителен стаж, ограничаването на ранното пенсиониране, както и поради наличието на стимули за по-дълго оставане на пазара на труда на възрастните работници.

istock
istock

След 2037 г. под въздействието на фактори като застаряване на населението, увеличаваща се средна продължителност на живота и намаляващ брой на заетите лица, съотношението между броя на пенсионерите и броя на осигурените лица ще започне плавно да нараства, като най-високата стойност на показателя ще бъде достигната около 2060 г., когато на 100 осигурени лица ще съответстват 77 пенсионери за трудова дейност, се посочва още в документа.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg