Пенсионерите могат да получат няколко вида добавки към пенсиите си. Тук ще ви обясним какви са те и какъв е техният размер.

1. Добавка за чужда помощ (чл. 103 от КСО).

Пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост.

2. Добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга (чл. 84 от КСО, във връзка с чл. 49 от НПОС).

Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, в размер на 26,5 на сто от следващия им се размер.

Когато починалият съпруг (съпруга) не е получавал пенсия, добавката се определя от пенсията или от сбора от пенсиите, на които починалият е имал право по реда на чл. 83 от КСО.

Добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

istock
istock

3. Добавка по Указ 1611 от 1985 г.

Получава се от лицата, пострадали в Отечествената война, с трета група инвалидност (от 50 до 71 на сто трайно намалена работоспособност), които имат отпусната пенсия за военна инвалидност или пенсия за трудова злополука. Право на тази добавка имат и получаващите наследствена пенсия за загинали в Отечествената война.
 
4. Добавка за ветеран от войните (чл. 5 от Закона за ветераните от войните).

Ветераните от войните получават към пенсията си добавка в размер на социалната пенсия за старост. Ветеран от войните е лице, което като военнослужещ е взел непосредствено участие в бойни действия по време на война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на Република България. Качеството на ветеран от войните се удостоверява от Държавна агенция "Архиви"(чл. 3 от ЗВВ).

Колко пари могат да ви удържат от пенсията

5. Добавка към пенсиите на лица, пенсионирани по условията на ПМС 40 от 1968 г. (чл. 46, ал. 4 от отменения Закон за пенсиите).

От 01.01.2000 г. не се отпускат такива добавки, но отпуснатите до 31.12.1999 г. включително продължават да се получават на основание § 8 от ПЗР на КСО.
 

istock
istock

6. Добавка на репресирани лица (чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица/ЗПГРРЛ/).

Размерът на добавката е в различен процент от средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за предходната година в зависимост от вида на репресията по чл. 1 от ЗПГРРЛ и продължителността ѝ.

Топят ли се парите ни за втора пенсия заради кризата

Добавките, изплащани към пенсиите отпуснати по част I от КСО, се получават включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите.

През 2019 година по данни на НОИ са изплатени 73 634 добавка за чужда помощ, за ветерани – 815, добавка за старост – 6393, добавка по чл. 46 ал 4 – 22 233, добавки по чл. 84 по вид на водещата пенсия – 729 337, добавки по чл. 9 ЗПГРРЛ – 8 149.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg