Структурираният депозит е едно от най-атрактивните финансови решения, които се предлагат на пазара в момента. Това е спестовен продукт, който дава на потребителите възможност за получаване на допълнителна лихва на база представянето на индекс.

Структурираният депозит обичайно е обвързан с представянето на даден инвестиционен компонент, който позволява на клиентите да получат достъп до нови пазари и разнообразни класове активи, като същевременно осигурява запазване на нивото на вложения първоначален капитал. Предимството на структурирания продукт се крие в неговата гъвкавост и индивидуален инвестиционен подход.

За да отговори на очакванията на своите клиенти, Пощенска банка разработи иновативен спестовен продукт - структуриран депозит „Index DAX“ е последното попълнение в богатото портфолио от депозитни продукти на институцията, което осигурява фиксирана лихва за всяка година от срока му, в допълнение на възможността за получаване на допълнителна лихва в края на периода.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТРУКТУРИРАНИЯТ ДЕПОЗИТ „INDEX DAX“?

„Index DAX“ е структуриран депозит за 3 години, при който възвръщаемостта се състои от два компонента – основна фиксирана годишна лихва и възможност за допълнителна лихва, която на свой ред се базира върху представянето на борсов индекс на падежа на депозита. Продуктът е с гарантирана главница на падеж и основна фиксирана годишна лихва от 1,00% върху предоставената на депозит сума, която започва да се начислява след изтичане на първия набирателен период и се изплаща веднъж годишно – за всяка година от тригодишния срок на депозита.

Възможната допълнителна лихва е обвързана с представянето на индекс DAX за периода на депозита. Индексът следи представянето на акциите на 40-те най-големи компании, търгувани на Франкфуртската фондова борса, които отговарят на изисквания за качество и рентабилност. Възможната допълнителна лихва по структурирания депозит „Index DAX“** се определя от представянето на индекса за периода между началната и крайната дата за определяне на стойността му.

При положително представяне на референтния индекс в края на периода на депозита, допълнителната лихва, която може да бъде получена, е в размер на 55% от положителното процентно изменение на индекса. При отрицателно развитие на индекса клиентът не получава допълнителна лихва, но получава основната фиксирана лихва и запазва 100% от главницата по депозита си.

Продуктът предвижда възможност за предсрочно прекратяване, което може да стане без допълнителни разходи по време на първоначалния набирателен период, а при предсрочно прекратяване през втория (тригодишен) период се дължи неустойка в размер на 6% от депозираната сума. Минималната сума за откриване на депозита е 5 000 евро, като няма ограничение за максимално вложената сума. Първият набирателен период стартира на 13.07.2022 г. и ще приключи на 01.09.2022 г. Вторият период на дългосрочно депозиране стартира на 02.09.2022 г. и завършва на 02.09.2025 г.

„Щастливи сме, че успяхме да предоставим на своите клиенти още едно иновативно предложение за управление на техните финанси като алтернатива на стандартните депозити. Структуриран депозит „Index DAX“ е в отговор на нарастващия интерес на потребителите за гъвкави и съвременни решения, които да отговарят на настоящите им нужди. Продуктът гарантира получаване на фиксирана лихва от клиента за всяка година от срока му в допълнение на възможността за допълнителна лихва, базирана върху представянето на борсовия индекс в края на периода. Като една от най-модерните банки на пазара на финансови услуги в страната и новатор в сектора, нашият стремеж е насочен към непрекъснато обновяване, подобряване и разработване на нови високотехнологични и практични решения за нашите клиенти, които да удовлетворят техните потребности и да им предложат отлично преживяване“, коментират от Пощенска банка.

ПЕРИОДИТЕ НА СТРУКТУРИРАН ДЕПОЗИТ „INDEX DAX“

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОДУКТА И КАК ТОЙ РАБОТИ ЗА КЛИЕНТА?

Структурираният депозит обединява сигурността на банковия депозит с възможността за получаване на доходност, обвързана с представянето на даден борсов индикатор. Структурираният депозит е инструмент, гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) и с потенциал за получаване на по-добра лихва на падежа на депозита в сравнение със стандартните срочни депозити

Пощенска банка непрекъснато обогатява портфолиото си от спестовни продукти, като само за миналата година финансовата институция предложи пет разновидности на структуриран депозит, които бяха обвързани с представянето на различни индекси.

На 20.06.2022 г. успешно приключи петгодишната емисия на Структуриран депозит INDEX в EUR, който донесе на своите вложители обща доходност в размер на 29,55% за целия период - 0.05% основна лихва и 29,5% - бонус лихва. Депозит INDEX беше първата емисия от иновативните структурирани депозити на Банката, стартиран през 2017 г., със срочност от 60 месеца с гарантирана главница, с основна лихва и с възможност за допълнителна доходност под формата на бонус лихва, обвързана с представянето на индекс - STOXX Europe 600 Health Care

……………………………………

* Този материал не е препоръка за вземане на инвестиционно решение и не замества индивидуалната консултация с Ваш независим финансов консултант.

** Повече информация можете да откриете в Основният информационен документ тук или на адреса www.postbank.bg.