Гражданите и бизнесът в Столицата вече имат възможност да се възползват от онлайн базирана информационна платформа за кръгова икономика, която ще осигурява информиран избор за възможностите и действията, водещи до намаляване образуването на отпадъци и удължаване жизненият цикъл на продуктите.

CEMIS е първата и единствена до момента отворена платформа, която предоставя информиран избор за възможностите и действията, водещи до намаляване образуването на отпадъци и удължаване живота на използваните в домакинството продукти.

Платформата ще осигури устойчиво социално-екологично развитие, чрез високо ниво на публичност, стимулиращи промяна в поведението на потребителите за вземане на информирани решения, за създаване или участие в пилотни модели на кръгова икономика.

Информационната платформа CEMIS решава голяма част от поставените проблеми като обобщава наличната на територията на Столична община информация, както за местата на които могат да бъда предавани образуваните битови отпадъчни материали, така и на възможностите за тяхното предотвратяване, рециклиране и оползотворяване. Дейността й е насочена към всички общности и сфери на територията на столицата – от жителите, малкия квартален бизнес и неправителствен сектор до организациите за оползотворяване на отпадъци, рециклиращата индустрия и администрацията.

Основно предимство на CEMIS е, че дава възможност на ползвателите си да споделят, да заемат и използват повторно продукти и материали като по този начин предотвратяват образуването на отпадъци и удължават жизнения им цикъл. Форумът и обявите на платформата позволяват на регистрираните потребители да обменят информация помежду си и сами да инициират заемане или споделяне на вещи и стоки. По този начин платформата създава повишена информираност, чрез създаване на публично споделено пространство, в което всеки потребител може да изпраща информация за местата, на които могат да се предават отпадъци, за наличните в кварталите сервизи, услуги, провеждани кампании, инициативи, срещани добри практики и дори идеи за създаване и развитие на модели за кръгова икономика.

CEMIS подпомага създаването на ресурсна ориентирана общност с повишено самосъзнание.

Платформата е разработена по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, с бенефициент МАГИСТЕРИУМ ООД.

------------------------------------------------------------------www.eufunfs.bg------------------------------------------------------------------

eufunds


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg