През четвъртото тримесечие на 2022 г., за 67.8% от лицата доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял намалява с повече от 5 процентни пункта спрямо първото и второто тримесечие, но все още е значителен.

Увеличение на доходите са посочили 26.7% от лицата, което е с 1.2 процентни пункта по-малко в сравнение с трето тримесечие и с 8.2 процентни пункта повече в сравнение с първо тримесечие на 2022 г., когато увеличение са имали 18.5% от лицата, сочат данните на НСИ.

Основните причини за увеличение на доходите и през четирите тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране на заплатите.

Как да управляваме парите си в инфлацията

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 5.5% от лицата, което е с 0.7 процентни пункта повече в сравнение с трето тримесечие и с 3.0 процентни пункта по-малко спрямо първо тримесечие на 2022 година.

През четвъртото тримесечие на 2022 г., както и през предходните три тримесечия, делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок - над 75%. С известни затруднения са 38.4% от лицата, 26.1% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12.3% - като много трудно. Делът на лицата, които се справят много трудно, намалява в сравнение с първото и второто тримесечие, но се увеличава с 1.5 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2022 година.

istock
istock

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 19.2% от лицата, а едва 4.0% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през четвъртото тримесечие се увеличава с 0.8 процентни пункта спрямо третото тримесечие и с 1.5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. 6.7% от лицата са заявили, че са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето през последните четири седмици, докато 44.5% не са се чувствали самотни в нито един момент. Чувството за самота е по-силно изразено при жените - 7.9% са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето, или с 2.6 процентни пункта повече в сравнение с мъжете - 5.3%.

Започнете да спестявате с бюджетното правило 50/30/20

Не са се чувствали самотни в нито един момент 24.8% от лицата на възраст 65 и повече години. Приблизително два пъти повече, или 51.3% от лицата на възраст между 16 и 64 години, не са изпитвали никога самота през последните четири седмици.

И през четирите тримесечия на 2022 г. анкетираните лица дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други лица - средно 7.17 през първото, 7.27 през второто, 7.36 през третото и 7.39 през четвъртото тримесечие, при скала на измерване от 0 до 10.

Най-ниска е удовлетвореността на лицата на възраст 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им. Тази удовлетвореност се повишава от 4.51 през първото тримесечие на 4.64 през второто и 4.72 през третото тримесечие, а през четвъртото тримесечие на 2022 г. бележи лек спад до 4.70. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност на лицата и през четирите тримесечия е около 6, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи удовлетвореността на лицата от финансовото положение и през четирите тримесечия е около 3.

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните лица е 5.71 през първото тримесечие, 5.96 през второто, 6.07 през третото и 6.10 през четвъртото тримесечие на 2022 г., измерена по същата скала от 0 до 10. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg